Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Kalixin kunta

Ko­ro­na­vi­rus­ta löy­ty­nyt Poh­jois-Ruot­sin Ka­li­xis­ta – ter­veys­vi­ran­omai­set jul­kai­si­vat yleisen tie­dot­teen ko­ro­na­ti­lan­teen muut­tu­mi­ses­ta

29.05.2020 11:04
Tilaajille