Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Kaivosonnettomuudet

Yli 50 ihmisen us­ko­taan kuol­leen Si­pe­rian kai­vos­on­net­to­muu­des­sa

25.11.2021 23:15
Kittilän kultakaivosyhtiö Agnico Eagle 130 000 euron yhteisösakkoon: Kaivinkoneen kuljettaja kuoli koneen pudottua 25 metriä syvään aukkoon – neljä työnjohtajaa tuomittiin sakkoihin

Kit­ti­län kul­ta­kai­vos­yh­tiö Agnico Eagle 130 000 euron yh­tei­sö­sak­koon: Kai­vin­ko­neen kul­jet­ta­ja kuoli koneen pu­dot­tua 25 metriä syvään aukkoon – neljä työn­joh­ta­jaa tuo­mit­tiin sak­koi­hin

30.04.2021 20:19
Tilaajille
Kaivokseen loukkuun jääneitä on yritetty pelastaa Kiinassa jo lähes kaksi viikkoa – osa kaivostyöntekijöistä on 600 metrin syvyydessä

Kai­vok­seen louk­kuun jää­nei­tä on yri­tet­ty pe­las­taa Kii­nas­sa jo lähes kaksi viikkoa – osa kai­vos­työn­te­ki­jöis­tä on 600 metrin sy­vyy­des­sä

22.01.2021 22:18