Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Itä-Norrbotten

Ko­ro­na­vi­rus­ta löy­ty­nyt Poh­jois-Ruot­sin Ka­li­xis­ta – ter­veys­vi­ran­omai­set jul­kai­si­vat yleisen tie­dot­teen ko­ro­na­ti­lan­teen muut­tu­mi­ses­ta

29.05.2020 11:04
Tilaajille