Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Ilmavalokuvat
Maanmittauslaitoksen historiallisten ilmakuvien arkisto avautuu yleisölle verkossa

Maan­mit­taus­lai­tok­sen his­to­rial­lis­ten il­ma­ku­vien arkisto avautuu ylei­söl­le ver­kos­sa

19.05.2021 10:30