Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

F-Liiga
LNM:n pörssikärki Eemil Äijälä, 20, siirtyy Limingan lakeuksilta liigaseura Nurmon Jymyyn

LNM:n pörs­si­kär­ki Eemil Äijälä, 20, siirtyy Li­min­gan la­keuk­sil­ta lii­ga­seu­ra Nurmon Jymyyn

19.04.2023 10:37
Tilaajille
Analyysi: Hetken kirpaisee, mutta Limingan Niittomiesten leirissä ei ole mitään syytä painaa päätä piiloon

Ana­lyy­si: Hetken kir­pai­see, mutta Li­min­gan Niit­to­mies­ten lei­ris­sä ei ole mitään syytä painaa päätä piiloon

10.04.2023 19:13 3
Tilaajille
Niittomiesten nousu-unelma siirtyi sunnuntain varaan – "Ei tässä kauan auta masennella, huomenna taas pelataan"

Niit­to­mies­ten nou­su-unel­ma siirtyi sun­nun­tain varaan – "Ei tässä kauan auta ma­sen­nel­la, huo­men­na taas pe­la­taan"

08.04.2023 21:02 4
Tilaajille
Vuokatin-loma vaihtui Krankka-areenan lauantaikarnevaaliin – LNM:n luottopakki Santtu Rehu ottaa kaiken irti elämänsä päräyttävimmistä salibandypeleistä: "Niin uskomaton meininki, että ajatuksia on vaikea pukea sanoiksi"

Vuo­ka­tin-lo­ma vaihtui Krank­ka-aree­nan lauan­tai­kar­ne­vaa­liin – LNM:n luot­to­pak­ki Santtu Rehu ottaa kaiken irti elä­män­sä pä­räyt­tä­vim­mis­tä sa­li­ban­dy­pe­leis­tä: "Niin us­ko­ma­ton mei­nin­ki, että aja­tuk­sia on vaikea pukea sa­noik­si"

07.04.2023 15:00
Tilaajille
Limingan Niittomiehet punnersi jo liiganousun kynnykselle – tulikuuma Iiro Savela näytti joukkueelleen suuntaa neljän maalin kimaralla

Li­min­gan Niit­to­mie­het pun­ner­si jo lii­ga­nou­sun kyn­nyk­sel­le – tu­li­kuu­ma Iiro Savela näytti jouk­kueel­leen suuntaa neljän maalin ki­ma­ral­la

05.04.2023 21:38 5
Tilaajille
Lakeuden suurimmasta urheilutarinasta enää loppu kirjoittamatta, Niittarit voiton päässä F-liigapaikasta – Radio Kaleva selostaa lauantaina LNM–ErVi -ottelun suorana

La­keu­den suu­rim­mas­ta ur­hei­lu­ta­ri­nas­ta enää loppu kir­joit­ta­mat­ta, Niit­ta­rit voiton päässä F-lii­ga­pai­kas­ta – Radio Kaleva se­los­taa lauan­tai­na LNM–Er­Vi -ot­te­lun suorana

05.04.2023 21:00
Punaisen vyöryn vuoro – Limingan Niittomiehet ammensi kaiken energian kotiyleisönsä villistä kannustuksesta ja punnersi liigakarsinnan ErVi:ä vastaan tasoihin: "Olemme oikeasti aika hyviä"

Pu­nai­sen vyöryn vuoro – Li­min­gan Niit­to­mie­het ammensi kaiken ener­gian ko­ti­ylei­sön­sä vil­lis­tä kan­nus­tuk­ses­ta ja pun­ner­si lii­ga­kar­sin­nan ErVi:ä vastaan ta­soi­hin: "Olemme oi­keas­ti aika hyviä"

02.04.2023 22:09 2
Tilaajille
Yllätys vielä piipussa – pitkään EräViikinkejä piinannut LNM jäi ilman ryöstösaalista: "Mitään uskomatonta ei tarvitse tehdä"

Yllätys vielä pii­pus­sa – pitkään Erä­Vii­kin­ke­jä pii­nan­nut LNM jäi ilman ryös­tö­saa­lis­ta: "Mitään us­ko­ma­ton­ta ei tar­vit­se tehdä"

01.04.2023 19:13
Tilaajille
Eturivin väsymätön niittomies – Matti Heikkinen on liiganousua kärkkyvälle LNM:lle lähes korvaamaton moniosaaja: "Nyt voi sanoa, että toiminnallamme on ympäröivälle yhteisölle merkitystä"

Etu­ri­vin vä­sy­mä­tön niit­to­mies – Matti Heik­ki­nen on lii­ga­nou­sua kärk­ky­väl­le LNM:lle lähes kor­vaa­ma­ton mo­nio­saa­ja: "Nyt voi sanoa, että toi­min­nal­lam­me on ym­pä­röi­väl­le yh­tei­söl­le mer­ki­tys­tä"

01.04.2023 07:00 1
Tilaajille
Haikeat hyvästit – OLS:n kausi päättyi, mutta keskiviikon tunteikkainta antia olivat Joni-Arttu Siepin ja Lauri Tiiran liigaurien joutsenlaulut

Haikeat hy­väs­tit – OLS:n kausi päät­tyi, mutta kes­ki­vii­kon tun­teik­kain­ta antia olivat Jo­ni-Art­tu Siepin ja Lauri Tiiran lii­ga­urien jout­sen­lau­lut

22.03.2023 22:04
Tilaajille
OLS:n kiri jäi taas vajaaksi – kesäloma häämöttää yhden tappion päässä: "Turhan tuttu kaava"

OLS:n kiri jäi taas va­jaak­si – ke­sä­lo­ma hää­möt­tää yhden tappion päässä: "Turhan tuttu kaava"

19.03.2023 20:55 2
Tilaajille
OLS:n hurmos hyytyi avauserän videosulkeisiin – Nokian KrP:n avausosuma kuumensi tunteet ja käänsi ottelun kulun puolivälierien toisessa kamppailussa: "Ei mitään järkeä"

OLS:n hurmos hyytyi avaus­erän vi­deo­sul­kei­siin – Nokian KrP:n avaus­osu­ma kuu­men­si tunteet ja käänsi ottelun kulun puo­li­vä­li­erien toi­ses­sa kamp­pai­lus­sa: "Ei mitään järkeä"

18.03.2023 19:47 4
Tilaajille
Huima loppukiri ei pelastanut alussa uinaillutta OLS:aa – "Puolustaminen oli sekavaa ja hyökkääminen epävarmaa"

Huima lop­pu­ki­ri ei pe­las­ta­nut alussa ui­nail­lut­ta OLS:aa – "Puo­lus­ta­mi­nen oli sekavaa ja hyök­kää­mi­nen epä­var­maa"

15.03.2023 21:53
Tilaajille
Edessä uuden vastuuvetäjän aika – Jani Lämsä saa näyttää ensi kaudella kykynsä OLS:n liigajoukkueen päävalmentajana

Edessä uuden vas­tuu­ve­tä­jän aika – Jani Lämsä saa näyttää ensi kau­del­la kykynsä OLS:n lii­ga­jouk­kueen pää­val­men­ta­ja­na

24.02.2023 07:00 1
Tilaajille
OLS:n liigarinkiin noussut nuorten maajoukkuepelaaja Väinö Mertaniemi ei ole moksiskaan kovasta pelitahdista – "Kesällä kerkeää levätä"

OLS:n lii­ga­rin­kiin noussut nuorten maa­jouk­kue­pe­laa­ja Väinö Mer­ta­nie­mi ei ole mok­sis­kaan kovasta pe­li­tah­dis­ta – "Ke­säl­lä kerkeää levätä"

12.02.2023 18:49
Tilaajille
OLS:lle tuomittiin erikoinen ulosajo Tampereella – "Tuomarit sanoivat, ettei tilanteessa ollut rikettä, mutta pakko oli antaa punainen kortti"

OLS:lle tuo­mit­tiin eri­koi­nen ulosajo Tam­pe­reel­la – "Tuo­ma­rit sa­noi­vat, ettei ti­lan­tees­sa ollut ri­ket­tä, mutta pakko oli antaa pu­nai­nen kortti"

10.02.2023 22:01 1
Tilaajille
Numero 2 jälleen pallon tiellä – OLS:n Lauri Tiira pelaa salibandyä samalla vimmalla kuin Lasse Kukkonen rouhi jääkiekkokaukaloissa: "Minussa on tietynlaista hulluutta"

Numero 2 jälleen pallon tiellä – OLS:n Lauri Tiira pelaa sa­li­ban­dyä samalla vim­mal­la kuin Lasse Kuk­ko­nen rouhi jää­kiek­ko­kau­ka­lois­sa: "Mi­nus­sa on tie­tyn­lais­ta hul­luut­ta"

04.02.2023 20:28
Tilaajille
Halvalla hassattu tilaisuus – OLS:n leirissä oli vaikea repiä iloa seurahistorian parhaasta aikuisten tason saavutuksesta, kun oma peli sakkasi cup-finaalissa: "Ei lämmitä"

Hal­val­la has­sat­tu ti­lai­suus – OLS:n lei­ris­sä oli vaikea repiä iloa seu­ra­his­to­rian par­haas­ta ai­kuis­ten tason saa­vu­tuk­ses­ta, kun oma peli sakkasi cup-fi­naa­lis­sa: "Ei läm­mi­tä"

22.01.2023 21:41 5
Tilaajille
Metsurin saha soi – Suomen cupista täysosumaa jahtaava OLS:n Petri Niemelä, 36, voitti edellisen pokaalinsa lapsuutensa Rantalakeus-turnauksessa: "Silloin oli Temmes sekaisin"

Met­su­rin saha soi – Suomen cupista täys­osu­maa jah­taa­va OLS:n Petri Nie­me­lä, 36, voitti edel­li­sen po­kaa­lin­sa lap­suu­ten­sa Ran­ta­la­keus-tur­nauk­ses­sa: "Sil­loin oli Temmes se­kai­sin"

21.01.2023 08:00
Tilaajille
OLS-kapteeni Olli Kinnunen piti joukkueelleen tiukan palopuheen, mutta tuloksetta – "Jokaisen pelaajan pitää ottaa vastuuta joukkueen tekemisestä"

OLS-kap­tee­ni Olli Kin­nu­nen piti jouk­kueel­leen tiukan pa­lo­pu­heen, mutta tu­lok­set­ta – "Jo­kai­sen pe­laa­jan pitää ottaa vas­tuu­ta jouk­kueen te­ke­mi­ses­tä"

14.01.2023 20:37 1
Tilaajille