Arpajaislaki

Veik­kaus val­mis­tau­tuu pelien tar­joa­mi­seen ul­ko­mail­le – "Olemme va­rau­tu­neet siihen, että la­ki­uu­dis­tus astuu voimaan ensi vuoden alussa"

21.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Ar­pa­jais­lain nä­kö­kul­mas­ta kaikki Suomeen koh­den­ne­tut ul­ko­mai­set verk­ko­ka­si­not ja niiden mai­nok­set ovat lait­to­mia – ky­syim­me, kuka verk­ko­ra­ha­pe­le­jä valvoo

17.08.2020 17:00
Tilaajille