Ansiopäiväraha
Tänä vuonna työntekijöille on maksettu ansiopäivärahoja jo kahden miljardin edestä – lomautettujen määrä on puolittunut kesästä

Tänä vuonna työn­te­ki­jöil­le on mak­set­tu an­sio­päi­vä­ra­ho­ja jo kahden mil­jar­din edestä – lo­mau­tet­tu­jen määrä on puo­lit­tu­nut kesästä

14.10.2020 09:58
Keskituloiset maksaisivat yleisen ansioturvan – nykyistä toimivaa kassajärjestelmää ei saa hävittää
Kolumni Veli-Pekka Nurmi ja Outi Mäki

Kes­ki­tu­loi­set mak­sai­si­vat yleisen an­sio­tur­van – ny­kyis­tä toi­mi­vaa kas­sa­jär­jes­tel­mää ei saa hä­vit­tää

17.08.2020 12:00 5
Tilaajille