Anna Elina Isoaro
Oulaistelaislähtöisen Anna Elina Isoaron uutuuskirja sanoittaa lapsen kokemuksia surussa – omakohtaisen ja traagisen tarinan keskiössä on elämän jatkuminen kaikesta huolimatta

Ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Anna Elina Isoaron uu­tuus­kir­ja sa­noit­taa lapsen ko­ke­muk­sia surussa – oma­koh­tai­sen ja traa­gi­sen tarinan kes­kiös­sä on elämän jat­ku­mi­nen kai­kes­ta huo­li­mat­ta

07.04.2021 19:00
Tilaajille