Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Aktiivimalli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi työn­ha­ku­mal­li on ihan koh­tuul­li­nen

12.11.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työt­tö­män arki on han­ka­laa ilman ak­tii­vi­mal­lia­kin

11.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Eduskunnan keskustelussa yllätys: Edes kokoomus ei jää kaipaamaan työttömyysturvan aktiivimallia

Edus­kun­nan kes­kus­te­lus­sa yl­lä­tys: Edes ko­koo­mus ei jää kai­paa­maan työt­tö­myys­tur­van ak­tii­vi­mal­lia

12.11.2019 17:25 5
Lintilä ei vaadi korvaavia toimia hallituksen ensi viikon istuntoon, jossa aktiivimallin purkuesitys annetaan eduskunnalle

Lintilä ei vaadi kor­vaa­via toimia hal­li­tuk­sen ensi viikon is­tun­toon, jossa ak­tii­vi­mal­lin pur­ku­esi­tys an­ne­taan edus­kun­nal­le

01.11.2019 18:01 22
Parjatun aktiivimallin kumoamista vaatinut kansalaisaloite hylättiin – Valiokunta: mallin epäkohtiin on jo puututtu

Par­ja­tun ak­tii­vi­mal­lin ku­moa­mis­ta vaa­ti­nut kan­sa­lais­aloi­te hy­lät­tiin – Va­lio­kun­ta: mallin epä­koh­tiin on jo puu­tut­tu

13.02.2019 15:28 34
Juha Sipilä esityksestään: "Aktiivimallin aktiivisuusehdot ovat liian tiukat"

Juha Sipilä esi­tyk­ses­tään: "Ak­tii­vi­mal­lin ak­tii­vi­suus­eh­dot ovat liian tiukat"

25.10.2018 21:31 20
Kysely: Kela ja työttömyyskassat ehtivät tarkistaa suurimman osan aktiivisuusilmoituksista – ei huijausyrityksiä

Kysely: Kela ja työt­tö­myys­kas­sat ehtivät tar­kis­taa suu­rim­man osan ak­tii­vi­suus­il­moi­tuk­sis­ta – ei hui­jaus­yri­tyk­siä

03.09.2018 05:00 9
SAK: Aktiivimallista uhkaa tulla pysyvä leikkuri ikääntyville työttömille

SAK: Ak­tii­vi­mal­lis­ta uhkaa tulla pysyvä leik­ku­ri ikään­ty­vil­le työt­tö­mil­le

03.07.2018 14:00 117
Kela korjaa arviota: Aktiivimalli ei lisännytkään toimeentulotuen saajia tuhansilla

Kela korjaa ar­vio­ta: Ak­tii­vi­mal­li ei li­sän­nyt­kään toi­meen­tu­lo­tuen saajia tu­han­sil­la

08.06.2018 10:52 13
Sisäministeri Kai Mykkänen: "Kolmannes työttömistä on lannistuneita tapauksia, joihin aktiivimalli ei pure"

Si­sä­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­nen: "Kol­man­nes työt­tö­mis­tä on lan­nis­tu­nei­ta ta­pauk­sia, joihin ak­tii­vi­mal­li ei pure"

18.04.2018 11:59 53
Sipilän mukaan työtön voisi ehkä täyttää aktiivisuusehdon opiskelemalla omaehtoisesti netin välityksellä

Sipilän mukaan työtön voisi ehkä täyttää ak­tii­vi­suus­eh­don opis­ke­le­mal­la oma­eh­toi­ses­ti netin vä­li­tyk­sel­lä

08.04.2018 16:57 58
EK haluaa poistaa työllistymisen kannustinloukkuja – Häkämies: "Työn tulisi aina olla kannattavampaa kuin se vaihtoehto"

EK haluaa poistaa työl­lis­ty­mi­sen kan­nus­tin­louk­ku­ja – Hä­kä­mies: "Työn tulisi aina olla kan­nat­ta­vam­paa kuin se vaih­toeh­to"

14.03.2018 11:33 78
Työministeri: Aktiivisen työnhaun mallista päätöksiä lähiaikoina

Työ­mi­nis­te­ri: Ak­tii­vi­sen työn­haun mal­lis­ta pää­tök­siä lä­hi­ai­koi­na

15.02.2018 23:03 60
Sinisten Matti Torvinen: Mielenosoitus saattaa johtaa yksittäisen yrittäjän konkurssiin

Si­nis­ten Matti Tor­vi­nen: Mie­len­osoi­tus saattaa johtaa yk­sit­täi­sen yrit­tä­jän kon­kurs­siin

02.02.2018 16:16 412
Kommentti: Punahenkinen mielenosoitus toi mieleen työväen vapun

Kom­ment­ti: Pu­na­hen­ki­nen mie­len­osoi­tus toi mieleen työväen vapun

02.02.2018 14:23 8
Rakennusliitto tarjosi lakkomakkarat Oulun torilla – "Hymistely ei auta"

Ra­ken­nus­liit­to tarjosi lak­ko­mak­ka­rat Oulun torilla – "Hy­mis­te­ly ei auta"

02.02.2018 14:19 84
Keskustan puolueaktiivi Väyrysen ehdokkuudesta: "Matkan varrella on ollut kaikenlaista, mutta ei näin ihmeellistä tilannetta"

Kes­kus­tan puo­lue­ak­tii­vi Väy­ry­sen eh­dok­kuu­des­ta: "Matkan var­rel­la on ollut kai­ken­lais­ta, mutta ei näin ih­meel­lis­tä ti­lan­net­ta"

02.02.2018 12:31 136
Konkretia jäi vähiin SAK:n ja pääministerin välisissä keskusteluissa – näistä asioista Eloranta ja Sipilä keskustelivat

Konk­re­tia jäi vähiin SAK:n ja pää­mi­nis­te­rin vä­li­sis­sä kes­kus­te­luis­sa – näistä asiois­ta Elo­ran­ta ja Sipilä kes­kus­te­li­vat

02.02.2018 12:29 57
SAK:n Eloranta vaatii työttömille oikeudenmukaista kohtelua – kokoomuspoliitikolle buuattiin Senaatintorilla

SAK:n Elo­ran­ta vaatii työt­tö­mil­le oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua – ko­koo­mus­po­lii­ti­kol­le buuat­tiin Se­naa­tin­to­ril­la

02.02.2018 11:44 8