ajokoe
Jonot ajokokeeseen ehtivät kasvaa kesällä yli kuukauden mittaisiksi – kysyimme, kauanko Oulussa pitää nyt jonottaa päästäkseen ajokokeeseen

Jonot ajo­ko­kee­seen ehtivät kasvaa kesällä yli kuu­kau­den mit­tai­sik­si – ky­syim­me, kauanko Oulussa pitää nyt jo­not­taa pääs­täk­seen ajo­ko­kee­seen

27.08.2020 07:00 3
Tilaajille