Ym­pä­ris­tö­toi­mi kes­keyt­ti veden pois­pump­pauk­sen lou­hok­sel­la Kii­min­gis­sä – lä­hi­ojis­sa ha­vait­tu savista vettä ja le­vä­kas­vus­toa

Ympäristötoimi keskeytti veden poispumppauksen Koiraselän louhoksella Kiimingissä. Lähiojissa on havaittu savista vettä ja leväkasvustoa.

-
Kuva: Kaleva

Ympäristötoimi keskeytti veden poispumppauksen Koiraselän louhoksella Kiimingissä. Lähiojissa on havaittu savista vettä ja leväkasvustoa.

Maanrakennus J Päkkilä Oy:n Koiraselän louhokselta Kiimingissä on johdettu savista vettä läheisiin metsäojiin, minkä seurauksena veden pumppaus on Oulun seudun ympäristötoimen määräyksestä keskeytetty viime viikon tiistaina.

Ison Muuraismaan alueella sijaitsevan louhoksen monttuun on kertynyt maa-aineksen ottamisen seurauksena pohjavettä, jota on pumpattu selkeytysaltaan kautta ojiin.

– Irrotettu maa-aines sisältää savea, joka on sekoittunut veteen. Kun sitä on pumpattu pois, louhosalueelta on lähtenyt menemään läntisten metsäojien kautta sameaa savista vettä kohti Kuusilampea, kertoo ympäristöjohtaja Leena Tuuri Oulun seudun ympäristötoimesta.

Joissain ojissa on havaittu myös leväkasvustoa, joka voi olla seurausta pumppausvedessä olevista tai soisesta maasta irronneista ravinteista. Pumppaustoiminta pysäytettiin, ennen kuin savinen vesi ehti lähiseudun lampiin tai järviin.

– Jos savivesi päätyy virkistyskäytössä oleviin vesistöihin, toki siitä aiheutuu haittaa, Tuuri arvioi.

Ympäristötoimi sai tiedon tapahtuneesta paikallisilta ja on käynyt todentamassa tilanteen paikan päällä. Viranomaisen määräyksestä on keskeytetty veden pumppaus, ei sinänsä louhoksen toimintaa.

– Toki louhokseen kertynyt vesi voi estää toiminnan jatkamisen, Tuuri toteaa.

Louhoksen toiminta on alkanut kesä-heinäkuun aikana.

Maanrakennus J Päkkilä Oy ei halunnut kommentoida tilannetta Kalevalle.

Louhoksella on voimassa oleva ympäristölupa ja alueella on tehty myös maaperätutkimuksia ennen toiminnan aloittamista.

– Kyseessä on työn aikana esille tullut haitta, jota oli hankala etukäteen ennustaa, Tuuri kuvailee tapahtunutta.

Louhokselle on myönnetty elokuussa 2017 kymmenen vuoden lupa maa-ainesten ottamiseen, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä mullan seulontaan. Lupamääräysten mukaan pumppaus on toteutettava siten, ettei louhokseen kertynyttä kiintoainesta lähde pumpattavan veden mukana. Pumpattavan veden laatua on seurattava silmämääräisesti, ja mikäli jotain poikkeuksellista havaitaan, on pumppaaminen välittömästi keskeytettävä ja vedestä otettava näyte.

Pumppaaminen on toistaiseksi kielletty, kunnes Maanrakennus J Päkkilä Oy esittää selvityksen siitä, miten haitta saadaan poistettua. Yrityksen on hankittava asiantuntija ottamaan tarvittavat näytteet ja tekemään tarkemmat analyysit.

– Jos suunnitelman perusteella voidaan luottaa, että haittaa ei enää esiinny, pumppausta voidaan jatkaa, Tuuri kertoo.