Tilaajille

Yli­opis­ton­leh­to­ri voi tehdä työtä pro­fes­so­rin pä­te­vyy­del­lä, mutta ei koskaan etene – Oulun yli­opis­tos­sa tie­dos­te­taan ongelma

Suomalaisten yliopistojen etenemiskäytännöissä tapahtunut muutos aiheuttaa tyytymättömyyttä yliopistonlehtorien ja muiden tutkija-opettajien keskuudessa.

Seija Jalagin on huolissaan yliopistolehtoreiden etenemismahdollisuuksista. Seija Salagin pohtii, miten yliopisto voi pärjätä kovenevassa tuloskilpailussa, jos sen kannustinjärjestelmät eivät ole kunnossa.
Seija Jalagin on huolissaan yliopistolehtoreiden etenemismahdollisuuksista.
Seija Jalagin on huolissaan yliopistolehtoreiden etenemismahdollisuuksista.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomalaisten yliopistojen etenemiskäytännöissä tapahtunut muutos aiheuttaa tyytymättömyyttä yliopistonlehtorien ja muiden tutkija-opettajien keskuudessa. Moni näkee uranäkymiensä ja ylenemismahdollisuuksiensa heikentyneen sen jälkeen, kun yliopistoissa on omaksuttu rinnakkainen etenemispolku uralla.

Suomessa tutkijoiden perinteinen urapolku professuuriin on ollut neliportainen: Ensin väitellään, jonka jälkeen siirrytään post doc -tutkijaksi. Kolmannessa vaiheessa toimitaan yliopistonlehtorina, -tutkijana tai akatemia-tutkijana. Neljäs porras tarkoittaa vakinaista professuuria.