Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Yli­luon­nol­li­sik­si tul­kit­tu­ja so­ta­ko­ke­muk­sia ke­rä­tään – "Hal­ti­ja pelasti hengen vii­des­ti Ta­li-Ihan­ta­lan tais­te­luis­sa"

Kainuu-tutkimusta tehnyt kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi kerää nyt uskomustarinoita ja yliluonnollisiksi tulkittuja sotakokemuksia talvi-, jatko- ja Lapin sodasta.

Sota-aikana selittämättömät kokemukset olivat yleisiä, ja moni ihminen on kokenut oudon kokemuksen tai kuullut uskomustarinan juuri sotarintamilla, kotirintamalla tai evakkotiellä, kertoo Satumaarit Myllyniemi.
Sota-aikana selittämättömät kokemukset olivat yleisiä, ja moni ihminen on kokenut oudon kokemuksen tai kuullut uskomustarinan juuri sotarintamilla, kotirintamalla tai evakkotiellä, kertoo Satumaarit Myllyniemi.

Kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi kerää uskomustarinoita ja yliluonnollisiksi tulkittuja sotakokemuksia talvi-, jatko- ja Lapin sodasta.

Myllyniemi on kerännyt uskomustarinaperinnettä ja paikallistarinoita Kainuussa yli kymmenen vuoden ajan. Tutkimusaihe sotien uskomustarinoistakin on noussut kansan syvistä riveistä. Haastatellut ihmiset ovat halunneet kertoa sota-ajan tapahtumia, joita he eivät ole kyenneet järjellä ymmärtämään. Asiat ovat vaivanneet heitä vuosikymmeniä.

Vanhoilla päivillä ihmiset ovat muistelleet halukkaasti: ihmetelleet selittämättömiä tapauksia, vaikkapa vihollista, johon eivät luodit pystyneet tai kuinka unen haltija pelasti hengen viidesti Tali-Ihantalan taisteluissa.

Myllyniemi kerää väitöskirjaansa varten suomalaista uskomustarinaperinnettä ja ihmisten yliluonnollisiksi tulkitsemia sotakokemuksia koko Suomen laajuisen aineiston. Hän kartoittaa sotien tarinapaikat ja kehittää tarinallisia luonto- ja kulttuurimatkailutuotteita hyisille sotatantereille.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestää Myllyniemen tutkimusaiheesta kansallisen kilpakeruun syksyllä 2017. Haastattelut hän aloittaa jo keväällä 2017, koska sodat omakohtaisesti kokeneet ovat hyvin iäkkäitä.