Yli puolet alle 35-vuo­tiais­ta tuntee jonkun, joka käyttää huu­mei­ta – työ­paik­ko­jen huu­me­tes­teil­le laaja tuki

Uusimman, vuoden 2018 Huumekyselyn mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista suomalaisista tuntee henkilökohtaisesti jonkun huumeiden käyttäjän.

Poliisin takavarikoimaa kannabista. Arkistokuva.
Poliisin takavarikoimaa kannabista. Arkistokuva.
Kuva: Jarno Moisala

Uusimman vuonna 2018  tehdyn Huumekyselyn mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista suomalaisista tuntee henkilökohtaisesti jonkun huumeiden käyttäjän, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yli kolmasosalle suomalaisista on myös joskus tarjottu huumeita käytettäväksi tai ostettavaksi.

– Yhä useammalla on henkilökohtaista kosketuspintaa huumeiden käyttöön joko oman tai tuntemiensa ihmisten kokemusten kautta, kertoo tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen THL:stä.

Kyselyn perusteella huumeiden kokeilu ja käyttö ovat jatkuvasti yleistyneet. Yhä useampi kannabista kokeillut on myös jatkanut sen käyttöä. Tämä näkyy erityisesti 25–34-vuotiaiden joukossa ja erityisesti naisten kohdalla.

Vuonna 2010 kahdella prosentilla 25–34-vuotiaista oli terveysongelmia huumeiden vuoksi. Vuonna 2018 niiden osuus oli noussut viiteen prosenttiin. Aiemmin miehet olivat olleet hoidossa hieman useammin kuin naiset, mutta vuonna 2018 ero oli tasoittunut. 

– Vaikka huumeiden käyttöön liittyvistä haitoista raportoivien osuus ei toistaiseksi kovin korkea olekaan, kehityssuuntaan on syytä kiinnittää huomiota. Jos huumeiden käyttö yleistyy edelleen, todennäköisesti myös erilaiset haitat ja palvelutarpeet lisääntyvät, sanoo THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

Huumekontrolli hyväksytään

Suomalaiset hyväksyvät laajasti huumekontrolliin liittyvät toimet. 90 prosenttia vastaajista hyväksyy esimerkiksi työpaikkojen huumetestit.

Suurin osa vuoden 2018 kyselyyn vastanneista hyväksyy vakiintuneet huumehaittoja vähentävät toimet. Huumeiden käyttäjille tarkoitettuja terveysneuvontapisteitä kannattaa 79 prosenttia ja korvaavien lääkkeiden käyttöä opioidiriippuvaisten hoidossa 65 prosenttia.

Uudempiin huumehaittoja vähentäviin toimiin, kuten huumeiden käyttöhuoneisiin, suhtaudutaan hieman varauksellisemmin. Kuitenkin noin puolet suomalaisista pitää niitä täysin tai osittain hyväksyttävänä.

Hakkaraisen toteaa, että huumeiden käyttäjien lisääntyminen tuttavapiirissä on todennäköisesti vaikuttanut myös huumeiden käyttäjiin liittyviin pelkoihin.

Huumekyselyn mukaan suomalaisten pelko joutua väkivallan kohteeksi muiden ihmisten huumeiden käytön vuoksi on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi. Vuoden 2018 Huumekyselyssä 19 prosenttia vastaajista pelkäsi joutuvansa väkivallan kohteeksi muiden ihmisten huumeiden käytön vuoksi, kun vuosituhannen alussa niin koki peräti 40 prosenttia vastaajista.

Vuoden 2018 Päihdetutkimukseen vastasi 3 229 iältään 15–69-vuotiasta suomalaista. THL on toistanut postitse tehtävää Päihdetutkimuksesta noin neljän vuoden välein vuodesta 1992 alkaen.