Yle: Hal­li­tus hy­väk­syi 30 mil­joo­nan euron li­sä­ra­hoi­tuk­sen Hai­luo­don sil­ta­hank­keel­le

Yle Oulu kertoo hallituksen hyväksyneen 30 miljoonan euron lisärahoituksen Hailuodon siltatien perustuksiin.

Hailuodon kiinteän yhteyden kustannusten kasvu johtuu muun muassa suuremmista kuljetuskustannuksista. Havainnekuva sillasta.
Hailuodon kiinteän yhteyden kustannusten kasvu johtuu muun muassa suuremmista kuljetuskustannuksista. Havainnekuva sillasta.

Yle Oulu kertoo hallituksen hyväksyneen 30 miljoonan euron lisärahoituksen Hailuodon siltatien perustuksiin. Lopullisesti asiasta päättää eduskunta lisätalousarvion yhteydessä vielä tämän vuoden puolella.

Asia sisältyy hallituksen esitykseen eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi. Esityksen mukaan Hailuodon kiinteän yhteyden valtuutta korotetaan 30,1 miljoonalla eurolla 116,9 miljoonasta eurosta 147 miljoonaan euroon.

Kustannusten kasvu johtuu erityisesti kiviaineksen arvioitua suuremmista kuljetuskustannuksista, eroosiosuojauksesta ja penkereen rakentamisesta. Hallituksen esityksen mukaan myös rakennusaika pitenee alkuperäisestä.