Palkkaerot: Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies tienaa satoja euroja vä­hem­män kuin kol­le­gan­sa Jo­ki­laak­sois­sa

Pääkirjoitus: Jos rahaa ei saada lisää, ra­pis­tu­neen tie­ver­kon määrä kasvaa

Luitko jo tämän: Kokenut ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä kri­ti­soi Oulun mo­ni­toi­mi­aree­nan jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan tulee saada tietää missä mal­min­et­sin­tä­yh­tiöt ope­roi­vat ja mitä he etsivät ja millä tavalla

Kaivosyhtiöt pyrkivät välttämään yhteiskunnan seurannan ja luvituksen malminetsinnässä pyytämällä meiltä maanomistajilta suoraan malminetsintälupia kirjeitse ja puhelimitse.

Kaivosyhtiö Latitude66 ja Finnkallio ovat tehneet laajoja valtaushakemuksia sekä viritelleet malminetsintää tunnetulle GTK:n määrittelemälle uraanivyöhykkeelle ja uraania sisältäviin malmioihin molemmin puolin Kitkajärveä.

Alueen kyläläisten ja mökkiläisten on aika herätä. Kaivosyhtiöt pyrkivät välttämään yhteiskunnan seurannan ja luvituksen malminetsinnässä pyytämällä meiltä maanomistajilta suoraan malminetsintälupia kirjeitse ja puhelimitse.

Vaikka olen suuri maanomistaja, katson, että tämä ei ole hyväksyttävää naapurimaanomistajien kannalta eikä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta. Yhteiskunnan tulee saada tietää missä malminetsintäyhtiöt operoivat ja mitä he etsivät ja millä tavalla.

Erityisen arveluttavaa ja ongelmallista on, että kaivosyhtiöt etsivät ja jopa kairaavat maanomistajien luvilla Kitkajärven ympärillä. Tällöin on vaarana, että kairaukset osuvat pohjavesiin pilaten niitä.

Esimerkkitapaus vesiä pilaavasta malmikairauksesta löytyy juuri Kitkajärven Kouervaarasta, jossa GTK kairasi uraanimalmioin läpi pohjavesiin ja sai aikaiseksi sen, että radioaktiivisesti saastunutta pohjavettä pulppuaa nyt useasta kairanreijästä Kouervaaran rinteille.

Kouervaaran esimerkkitapaukset todistavat, että kaivosyhtiöiden ja GTK:n mediassakin monesti toitottavat mantrat, ettei malminetsinnästä tai kairauksista olisi haittaa luonnolle ja vesille, pidä paikkaansa.

On olennaista, että malminetsintäyhtiöt hakevat malminetsintäluvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) luvituksella ja on tärkeää, että malminetsintälupahakemuksissa mainitaan, että hakemus on esimerkiksi uraania sisältävään malmioon tai tunnetulle uraanivyöhykkeelle. Myös Tukesin on pidettävä selkärankansa ja vaadittava kaivosyhtiöitä mainitsemaan hakemuksissaan haitalliset mineraalit.

"On olennaista, että malminetsintäyhtiöt hakevat malminetsintäluvat Tukesin luvituksella ja on tärkeää, että malminetsintälupahakemuksissa mainitaan, että hakemus on esimerkiksi uraania sisältävään malmioon tai tunnetulle uraanivyöhykkeelle."

On yksinkertaisesti lopetettava tämä takaoven käyttö, mikä voi aiheuttaa ongelmia pohjavesille ja vesistöille. Kitkajärven ympäristön pohjavesijänteet kulkeutuvat Kitkajärven suoraan ja epäsuoraan. Siten malmikairaukset voivat pilata arvokasta Kitkajärveämme – Euroopan suurinta lähdettä.

Ja ennen kaikkea Kuusamon ja Posion kuntien tulee vastustaa valtauksia ja malminetsintää Kitkajärven ympärillä kun on selvää, ettei tänne tulla kaivosta koskaan missään muodossa sallimaan. Kaivosyhtiöiden tulee kunnioittaa kuusamolaisten enemmistön ja valtuuston tahtoa ja vetäytyä malminetsinnästä Kitkajärven ympäriltä.

Esitänkin, että me maanomistajat emme myönnä lupia malminetsinnälle ja valitamme malminetsinnän valtaushakemuksista.

Esimerkiksi nyt kaivosyhtiö Latitude haluaa kairata Naatikkajoen ja Jaurasen ympärillä ns. Ollinsuon alueella ja Itäpuolen Kouervaaran rinteillä, siis tunnetulla uraanivyöhykkeellä. Tukesin antava vakuusvaade yhtiölle on täysin alakanttiin ja ei takaa mahdollisten ongelmien ja saastumisien tuomien haittojen minimointia. Ei edelleenkään ole tehty ympäristövaikutuksien arviointia uraania sisältävien malmioiden kairauksille.

Ennen kaikkea malminetsintää ei pidä sallia, koska malminetsintä tuo vain ikuisen ongelman ja epävarmuuden seudun tulevaisuuden, kiinteistöjen ja maanarvon ylle.

Veikko Keränen

metsätilallinen, matkailuyrittäjä

kotitarvekalastaja, Kuusamo

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.