Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta esittää Oulun to­ri­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen jou­dut­ta­mi­sek­si eri­tyis­eh­to­ja – Hal­li­kai­sel­ta muu­tos­eh­do­tuk­sia yh­dys­lau­ta­kun­nan esi­tyk­seen

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistain kokouksessaan esittää kaupungille, että se hyväksyy MGP Services Oy:n hakemuksen torihotellin rakentamisvelvoiteajan pidentämisestä 31.12.2020 saakka tietyin ehdoin.

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistain kokouksessaan esittää kaupungille, että se hyväksyy MGP Services Oy:n hakemuksen torihotellin rakentamisvelvoiteajan pidentämisestä 31.12.2020 saakka tietyin ehdoin. Kaupunginhallitus päättää rakentamisvelvollisuuden mahdollisesta jatkosta kokouksessaan 24.6. pidettävässä kokouksessaan.

MGP Services Oy:n taustalla vaikuttava Jyrki Hallikainen lähetti yhdyskuntalautakunnalle sähköpostitse täydennyksiä päätösesitykseen. Täydennyslauselma sisältää muun muassa muutosehdotuksia. Lauselma liitetään kokouksen pöytäkirjaan, josta se on julkisesti luettavissa pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen.

Lautakunta nimesi päätösesityksessään neljä erityisehtoa, jotka liittyvät hankkeen etenemiseen ja siitä tiedottamiseen. MGP Services Oy:n tulee maksaa maanvuokrasopimuksen mukaisen 150 000 euron sopimussakon kuukauden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä.

Yrityksen tulee myös antaa kaupungille 800 000 euron vakuus tai talletus siitä, että rakentamisvelvoite toteutuu 31.12.2020 mennessä.

Vakuus jää kokonaisuudessaan kaupungille, jos rakentamisvelvoite tai muut rakentamisvelvoiteajan jatkamisen erityisehdot eivät ole toteutuneet määräaikaan mennessä. Vakuus tai talletus on tehtävä kuukauden kuluessa kaupunginhallituksen tekemän päätöksen lainvoimaistumisesta.

– Mikäli sopimussakkoa ja vakuutta tai talletusta ei suoriteta määräajassa, kaupunki irtisanoo maanvuokrasopimuksen kuukauden kuluessa maksujen eräpäivistä, yhdyskuntalautakunnan esityksessä sanotaan.

Lisäksi yrityksen täytyy raportoida kaupungille kolmen kuukauden välein hankkeen etenemisestä sekä siihen tehdyistä muutoksista. Poikkeamisluvan tai rakennusluvan muutokset edellyttävät kaupungin hyväksynnän.

Päätösesityksessä määrätään myös, että hotellin tulee toteutua noin 129 huoneiston hotellina ja talvitorin käytön tulee olla maankäyttösopimuksen mukaista. Lisäksi ehtona on riittävä tiedottaminen yleisölle.

MGP Services Oy jätti viime toukokuun lopussa rakentamisvelvollisuutta koskevan jatkoaikahakemuksen 31.12.2020 saakka. Jos jatkoaikaa ei myönnetä, kaupunki purkaa maanvuokrasopimuksen.