Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Vuo­si­päi­vä: Mu­hok­sel­ta löy­det­tiin iso ase­kät­kö

Muhokselta löydettiin 27 vuotta sitten suuri asekätkö.

Asekätkö paljastui Muhoksella 27.10.1987.
Asekätkö paljastui Muhoksella 27.10.1987.
Asekätkö paljastui Muhoksella 27.10.1987.
Kuva: Eljas Sallmén / Kaleva / JOKA / Museovirasto

Muhokselta löydettiin 27 vuotta sitten suuri asekätkö.

Pyhänlinnan suojeluskuntatalon kellarista löytyi lokakuussa 1987 aseita ja räjähteitä, jotka oli kätketty sinne suuren asekätkennän aikaan jatkosodan jälkeen. Kellarista kaivettiin esiin muun muassa niin sanottuja panssarinyrkkejä, käsikranaatteja, miinoja, nestesytyttimiä, sähkönallien sytyttimiä ja valopistooli.

Mimmiteekiksi kutsuttu talo toimi sittemmin matkustajakotina ja baarina. Se paloi vain pari vuotta sen jälkeen kun asekätkö löydettiin.  Sen paikalla sijaitsee nykyisin ruokakauppa.

Muhoksella asuvan 90-vuotiaan Kaarlo Maneliuksen serkku osallistui loppuvuodesta 1944 tuon asekätkön piilottamiseen. Hän kuoli muutama vuosi sitten mutta ennätti ennen poisnukkumistaan kertoa Maneliukselle kokemuksistaan.

”Serkku oli ylpeä teostaan”, hän muistelee.

Asekätkennässä piilotettuja aseita ja asetarvikkeita uskotaan edelleen olevan löytämättömänä pitkin maata. Puolustusvoimat vetoaa asekätkennästä jotain tietäviin, jotta nämä kertoisivat mahdollisten kätköjen sijaintipaikat poliisille tai puolustusvoimille ennen kuin he vievät tietonsa hautaan.

Asekätkennän kunnioittamiseksi muhoslainen asianajaja Antero Kassinen suunnitteli ja rahoitti Muhokselle valtatie 22:n varteen muistomerkin. Vuonna 2009 pystytetystä Jemma-patsaasta ei ole vieläkään minkäänlaista mainintaa kunnan kotisivuilla muiden alueen muistomerkkien joukossa.

”Sen olemassaolo tahdotaan salata”, Kassinen epäilee.

Katso vanhoista lehtileikkeistä, kuinka asiasta uutisoitiin 27 vuotta sitten 28.10.1987 ja 29.10.1987.

Lue sunnuntain Kalevasta, mitä kunta vastaa!