Kolumni

Vuoden henkilö olet Sinä – olet hyvin tärkeä tekijä, kun digitaalisen toimintaympäristön pelisääntöjä luodaan

Yhdysvaltalainen aikakauslehti Time valitsee vuosittain vuoden henkilön, jolla arvioidaan olleen suurin vaikutus kuluneen vuoden tapahtumiin maailmassa.

-

Yhdysvaltalainen aikakauslehti Time valitsee vuosittain vuoden henkilön, jolla arvioidaan olleen suurin vaikutus kuluneen vuoden tapahtumiin maailmassa. Valinta on kohdistunut muun muassa Adolf Hitleriin, Martin Luther Kingiin ja Bill Gatesiin. Ensimmäinen ei-ihminen – tietokone – valittiin vuoden henkilöksi vuonna 1982. Tämän vuoden henkilöä emme vielä tiedä, mutta jos ratkaisu olisi minun käsissä, niin valitsisin uudelleen vuoden 2006 vuoden henkilön. Se olisit Sinä.

”Sinä” on tämän päivän totuuden jälkeiseksi ajaksi kutsutussa tietoyhteiskunnassa perusteltu valinta. Vuoden 2006 Time­-lehden kannessa oli kuva tietokoneesta ja alla teksti: ”Sinä hallitset informaation aikakautta. Tervetuloa maailmaasi.” Kansikuva ilmentää ihmisen valtaa etsiä ja saada tietoa internetistä, sekä toimia itse tiedon tuottajana ja välittäjänä. Valinnan perusteluiden mukaan ihminen on internetin tietosisältöjen keskiössä. ”Sinä et vain muuta maailmaa vaan muutat myös tapaa, jolla maailma muuttuu.” Viisaasti todettu vuonna 2006. Perustelu on vuonna 2019 vieläkin ajankohtaisempi.

Jo lähivuosiksi ennustetaan datan räjähdysmäistä kasvua, kun yhä mielikuvituksellisempia esineitä ja asioita ollaan yhdistämässä internetiin. Luotettavat tutkimukset ovat ennustaneet datan määrän maailmassa jopa satakertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se on huikea luku. Siksi tänä päivänä kuulee yhä useammin todettavan, että se joka omistaa datan, omistaa tulevaisuuden maailman.

Yksinkertaistaen kyse on siitä, että dataa ja siitä jalostunutta tietoa on jatkossa saatavilla ympärillämme merkittävästi nykyistä enemmän, ja erilaisten teknologisten ratkaisujen myötä tulemme elämään valtavien tietovirtojen keskellä. Älylaitteiden avulla myös tieto tavoittaa meidät ja on saatavilla aivan uudenlaisilla tavoilla. Nykyinen tietoyhteiskunta on vasta hiljaista alkusoittoa tulevaisuuden tietoyhteiskunnalle.

Kaikenlaisen tiedon saatavuus helposti ja vaivattomasti on internetin myötä muuttanut käsitystämme tiedosta. Kuten professori Michael Lynch toteaa kirjassaan The Internet of Us, tiedon helppo saatavuus on tuudittanut ihmisiä uskomukseen, että tietäminen on yhtä helppoa kuin sanan syöttäminen hakukenttään.

”Google­tietämyksessä” on syytä muistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin tiedon oikeellisuus. Helposti haemme vastauksen kysymykseemme Googlen (tai minkä tahansa hakukoneen) näyttämän ensimmäisen sivun linkeistä. Näin me ihmiset luontaisesti toimimme. Se mitä näkyy hakukoneen ensimmäisten hakutulosten joukossa, voi edesauttaa myynnin ja markkinoinnin keinoin. Oikea tieto ei välttämättä näy ensimmäisenä.

Toiseksi hakutulokset näyttäytyvät jatkossa eri ihmisille erilaisina. Ihmiset eivät siis saa ”Google­tietämystään” samanlaisena, vaan se tarjoillaan ihmisten aiemman käyttäytymishistorian perusteella sellaisena, jonka ajatellaan miellyttävän ja kiinnostavan ihmistä. Hakukoneiden algoritmit eivät ole mitään neutraaleja laskutoimituksia, vaan ne pyrkivät palkitsemaan näkyvyydellä sellaista sisältöä, josta maksetaan.

Kyse on tiedon yksilöllisestä räätälöimisestä. Tällä tavoin ohjataan mainostajia ja muita maksavia tahoja tietoa etsivien ihmisten luokse. Halutun tiedon jakaminen on myös vallankäyttöä. Esimerkiksi useat havainnot ilmentävät, miten Facebookin esittämillä sisällöillä on vaikutusta ihmisten äänestyskäyttäytymiseen vaaleissa.

Merkittävimmät digiajan ”taistelut” tullaan käymään mielistä – arvoista, asenteista ja mielikuvista. Tässä taistelussa olemme jokainen eturintamassa. Etsimme usein huomaamattamme informaatiovirroista vahvistusta mielikuvillemme ja omille uskomuksillemme.

On muistettava, että mielikuva vahvistuu helpommin kuin muuttuu. Sosiaalinen media tarjoaa informaatiokuplassa elämiseen erinomaisen mahdollisuuden, jopa pelottavan. Eivätkä vaikutusvaltaisimmat toimijat sosiaalisen median välittämän todellisuuden luomisessa tule olemaan valtioita. Kyse on globaalien suuryritysten vallan ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamisesta.

Digitaalinen ympäristö sosiaalisine medioineen ja hakukoneineen näyttäytyy tänä päivänä luonnollisena osana elämäämme. Ratkaisu ei ole tämän todellisuuden poissulkeminen tai riippuvuuden kieltäminen. Ratkaisu on korkeassa sivistystasossa, kriittisessä suhtautumisessa kaikkeen tietoon ja luotettavassa journalismissa. Myös läpinäkyvyyden lisääminen esimerkiksi algoritmien toimintaan on välttämätöntä.

Internet ja sosiaalinen media ovat tuoneet paljon hyvää. Kaikista uhkista ja riskeistä huolimatta internet on muuttanut maailmaa hyvään suuntaan ja mahdollistanut monien asioiden, kuten ihmisten välisen maailmanlaajuisen vuorovaikutuksen, aivan uudella tavalla. Olemme nyt kuitenkin vasta luomassa pelisääntöjä digitaaliseen toimintaympäristöön sekä uudenlaiseen tiedon ja datan täyttämään maailmaan. Tässä ympäristössä Sinä olet hyvin tärkeä tekijä.

Jarno Limnéll on kyberturvallisuuden professori ja Tosibox Oy:n toimitusjohtaja.