Lukijalta
Mielipide

Voimmeko parantaa demokratiaamme? Miten äänestäjä voisi ilmaista itseään monipuolisemmin?

Me kansalaiset joudumme valitsemaan edustajamme kovin vähin eväin. Moni tuntee äänestäessään sanovansa vain pienen osan siitä, mitä haluaisi. Jos kirjoitat asiasi äänestyslippuun, äänesi hylätään. Jos huudat niitä toreilla, ei se vaikuta.

Voimmeko parantaa demokratiaamme? Onko siinä parantamista? Mielestäni on, koska kansanedustajat puhuvat usein toistensa ohi todistellessaan, että heidän puolueensa on kykenevin yhteisten asioiden hoitaja. Moni heistä ei halua huomata, että asiat ovat aidosti erilaisia riippuen siitä, mistä niitä katsoo.

Ihminen tarkastelee asioita elämän- ja kokemuspiiristään. Sieltä niitä kuuluukin ensisijaisesti katsella. Vaikka näkemyksiemme lähtökohta onkin oma elämämme, on silti syytä opetella ja oppia aidosti ymmärtämään ja kunnioittamaan myös toisten näkemyksiä ja niiden taustoja. Vasta siten ihminen kypsyy yhteisten asioiden osaavaksi hoitajaksi.

Onneksi sellaisiakin kansanedustajia on kaikissa puolueissa. He ovat yhteisellä asialla. Omaa vastuutaan todella pohtiva äänestäjä haluaa äänestää heitä. Siten toimien pelkät napinpainajat karsiintuvat ja viisaat osaajat saavat ansaitsemansa tuen.

Me kansalaiset joudumme valitsemaan edustajamme kovin vähin eväin. Moni tuntee äänestäessään sanovansa vain pienen osan siitä, mitä haluaisi. Jos kirjoitat asiasi äänestyslippuun, äänesi hylätään. Jos huudat niitä toreilla, ei se vaikuta.

Joka neljäs vuosi saat sanoa, että kannatat yhtä valitsemaasi puoluetta ja sen näkemyksiä kaikissa yhteisissä asioissa. On vaikeaa tuntea todella vaikuttavansa. Joudut tukemaan sellaisiakin ajatuksia, joita et halua. Harvalle meistä yhden puolueen ohjelma on täysin oikea. Ei ainakaan silloin, jos todella haluamme ymmärtää politiikan olevan yhteisten asioiden hoitamista, eikä peliä. Olen äänestäjänä törmännyt tähän ongelmaan.

"Me kansalaiset joudumme valitsemaan edustajamme kovin vähin eväin."

Kannatan markkinataloutta kansantaloudessamme, mutta tunnen vastenmielisyyttä, kun äänestäessäni sitä vahvasti tukevaa puoluetta joudun samalla tukemaan myös kasvottoman rahan vallan keskittymistä, ahnetta lyhytjänteisyyttä ja jopa liike-elämän yhteiskuntavastuun välttelyä.

Haluan myös tukea niitä, jotka aidosti puolustavat vähäosaisia ja heikkoja muulloinkin kuin vaalien alla. Jos annan ainoan ääneni heille, tulen ehkä tukeneeksi sellaisiakin arvoja, joita en halua.

Olen ymmärtänyt ilmastonmuutoksen olevan aito uhka ihmiskunnalle. Eri puolueet reagoivat siihen eri tavoin. Tukeakseni ilmastouhkaan vakavimmin suhtautuvia, tulisi minun äänestää keskeisintä ilmastopuoluetta. Jääkö silloin jokin muu tärkeä asia vaille ääntäni.

Entä maahanmuuttoasiat, entä koko maan asuttaminen, entä omavaraisuus, entä maanpuolustus ja niin edelleen? Yksi ääni ei mahdollista suurta harkintavaltaa.

Voitaisiinko tilannetta parantaa? Miten äänestäjä voisi ilmaista itseään monipuolisemmin?

Entäpä jos annammekin äänestäjälle kolme ääntä. Ne hän voisi antaa vapaasti vaalipiirisään kolmen eri puolueen ehdokkaille. Painetaan äänestyslippuun kolme paikkaa numeroja varten ja totutellaan hieman kauemmin kestävään ääntenlaskentaan. En ole asiantuntija. Varmaan muutakin pitää pohtia. Tulisiko kolmen äänen olla esimerkiksi painoarvoiltaan samanlaisia vai erilaisia? Vaaliasiantuntijat ja poliitikot voivat yhdessä etsiä parhaan mallin.

Ei pohdita heti ensiksi miksi tämä ei käy. Miettikäämme mieluummin, miten voimme vahvistaa demokratiaamme. Jos on tarvetta parantaa sitä, niin parempi tapa löytyy etsimällä ja tekemällä, ei odottamalla. Demokratiaa vastaan hyökätään diktatuurin opein. Onko se tavoitteemme? Ei ainakaan minun tavoitteeni.

Haluamme varmaan kaikki (vai haluammeko?) antaa kansalaisillemme vahvemman keinon demokraattiseen vaikuttamiseen. Asiat muuttuvat muuttamalla, eivät esteitä etsimällä!

Veikko Hulkko

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.