Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

VM sel­vit­tää: Voisiko Kela saada säh­köi­ses­ti tietoa asiak­kaan pank­ki­ti­leis­tä?

Valtiovarainministeriö selvittää, voisivatko viranomaiset saada tulevaisuudessa sähköisesti tietoa pankki- ja maksutileistä.

Arkistokuva
Arkistokuva
Kuva: Jukka Leinonen

Valtiovarainministeriö selvittää, voisivatko viranomaiset saada tulevaisuudessa sähköisesti tietoa pankki- ja maksutileistä. VM:n mukaan uusi järjestelmä helpottaisi asiointia viranomaisten kanssa, tehostaisi viranomaisten toimintaa ja edistäisi talousrikollisuuden torjuntaa.

Jos esimerkiksi Kela pystyisi asiakkaan suostumuksella hakemaan sähköisestä järjestelmästä pankki- ja maksutilitiedot tukipäätöstä varten, VM:n mukaan tukien käsittely helpottuisi tuen myöntäjän ja asiakkaan näkökulmasta.

Samalla voitaisiin suurilta osin luopua paperimuotoisten tiliotteiden skannaamisesta sähköiseen muotoon.

Selvityksessä on tarkoitus arvioida muun muassa sitä, mitä tietoja järjestelmään liitettäisiin, mitkä viranomaiset tarvitsisivat sitä ja miten uudistus voitaisiin toteuttaa.

Selvityksen lähtökohtana on, että viranomaisten valtuudet saada tietoa tileistä eivät laajenisi. Järjestelmä mahdollistaisi vain tietojen saannin sähköisesti ja tehostaisi siten viranomaisten toimintaa. Kaikista kyselyistä jäisi merkintä järjestelmään.

Valtiovarainministeriö selvittää uudistusta virkatyönä tämän vuoden aikana. Jos pankki- ja maksutilijärjestelmää halutaan uudistaa, pitää lainsäädäntöä muuttaa. Hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle todennäköisesti ensi vuoden aikana.