Viisi val­tuu­tet­tua perusti uuden ryhmän Haa­pa­ve­del­lä, puhetta johtaa Jarmo Viinala

Tie­to uu­des­ta val­tuus­to­ryh­mäs­tä var­mis­tui maa­nan­tai-il­ta­na Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.

Haapavedellä on perustettu uusi valtuustoryhmä, jonka nimi on Haapavesi-ryhmä. Sitä johtaa Jarmo Viinala (etualalla).
Haapavedellä on perustettu uusi valtuustoryhmä, jonka nimi on Haapavesi-ryhmä. Sitä johtaa Jarmo Viinala (etualalla).
Kuva: Laura Seppä

Haa­pa­ve­si-ryh­mä on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa Haa­pa­ve­del­lä.

Uu­si val­tuus­to­ryh­mä syn­tyi, kun kol­me kes­kus­tan val­tuu­tet­tua, Heik­ki Pit­kä­lä, Pek­ka Hänni­nen ja Sami Ri­to­la, siir­ty­vät ny­kyi­ses­tä kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäs­tä uu­teen. Li­säk­si kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa toi­mi­vaan ryh­mään kuu­luu kak­si Si­ni­nen Tu­le­vai­suus -puo­lu­een edus­ta­jaa. He ovat Jar­mo Vii­na­la ja Sari Vat­jus.

Ryh­män pu­heen­joh­ta­ja on Vii­na­la ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Hän­ni­nen.

Py­hä­jo­ki­seu­dun luo­tet­ta­vas­ta läh­tees­tä saa­mien tie­to­jen mu­kaan uu­teen ryh­mään oli vie­lä vii­kon­lop­pu­na liit­ty­mäs­sä myös val­tuu­tet­tu Lei­la Sär­ki­pa­ju. Hän edus­taa edel­leen kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mää, ei­kä siis siir­ty­nyt uu­teen ryh­mään.

Tie­to uu­des­ta val­tuus­to­ryh­mäs­tä var­mis­tui maa­nan­tai-il­ta­na Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.