Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vihreät Naiset: Mie­hil­le pa­kol­li­nen ase­pal­ve­lus ta­sa-ar­vo-on­gel­ma

Vihreät Naiset vaatii puolustusvoimain lippujuhlapäivänä sukupuolineutraalia valikoivaa asepalvelusta.

Vihreät Naiset katsoo, että vain miehille pakollinen asepalvelus on merkittävä tasa-arvo-ongelma, sillä se rajaa yksilönvapautta, lykkää opintojen aloitusta sekä aiheuttaa palkka- ja eläkemenetyksiä.
Vihreät Naiset katsoo, että vain miehille pakollinen asepalvelus on merkittävä tasa-arvo-ongelma, sillä se rajaa yksilönvapautta, lykkää opintojen aloitusta sekä aiheuttaa palkka- ja eläkemenetyksiä.
Kuva: Petri Hakkarainen

Vihreät Naiset ry vaatii puolustusvoimain lippujuhlapäivänä sukupuolineutraalia valikoivaa asepalvelusta.

Vihreät Naiset katsoo, että vain miehille pakollinen asepalvelus on merkittävä tasa-arvo-ongelma, sillä se rajaa yksilönvapautta, lykkää opintojen aloitusta sekä aiheuttaa palkka- ja eläkemenetyksiä.

"Tasa-arvoinen asepalvelus on mahdollista luoda valitsemalla nykyistä selkeästi pienempi joukko, joka asepalveluksen suorittaa, vapaaehtoisista miehistä ja naisista", sanoo Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Henna Hakkarainen.

Hakkaraisen mukaan yleinen miesten asevelvollisuus on jo nyt käytännössä historiaa,sillä joka viides keskeyttää armeijan.

Naisten osuuden kasvattamiseksi kutsunnat tulisi järjestön mukaan ulottaa koko naisikäluokkaan, jotta nykyinen hakijamäärä (noin 650 hakijaa vuonna 2013) saataisiin nousuun.

Lisäksi tarvittaisiin remonttia asepalveluksen suorittavien päivärahoihin ja yleiseen toimintakulttuuriin.

Hakkaraisen mielestä sukupuolineutraali valikoiva asevelvollisuus tekisi myös puolustuspoliittisesta keskustelusta tasa-arvoisempaa.

"Tällä hetkellä elää tiukassa käsitys, jonka mukaan vain armeijan itse kokeneet saavat osallistua maanpuolustuksen tulevaisuutta koskevaan julkiseen keskusteluun. Tämä on omiaan vääristämään turvallisuuspoliittista keskustelua."