KEVYT LIIKENNE: Säh­kö­pot­ku­lau­dat tulivat Ouluun yl­lät­täen

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Vihreät haluaa 560 euron pe­rus­tu­lon kai­kil­le

Vaaliohjelmansa lauantaina Kouvolassa esitelleiden vihreiden mielestä on aika tehdä suuri sosiaaliturvan uudistus 2000-luvulle eli perustulo.

Vaaliohjelmansa lauantaina Kouvolassa esitelleiden vihreiden mielestä on aika tehdä suuri sosiaaliturvan uudistus 2000-luvulle eli perustulo. Vihreät esittelivät vaaliohjelmansa puoluevaltuuskunnassa. Lopullisesti vaaliohjelma hyväksytään sunnuntaina.

Vihreät esittää nykyisen perusturvan suuruista etuutta eli 560 euroa perustulona kaikille aikuisille. Sillä korvattaisiin kaikki nykyiset vähimmäisetuudet kuten työttömien perusetuudet ja minimivanhempainpäivärahat. Perustulon päälle maksettaisiin vihreiden esityksen mukaan tarvittavat syyperusteiset tuet kuten ansiosidonnainen työttömyystuki. Verotuksessa taas kerätään asteittain perustulo pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

Vihreät on puhunut perustulosta jo vuosia.

– Vaalisloganimme on ”Nyt, jos koskaan” ja se pätee myös sosiaaliturvan uudistamiseen. Olemme saaneet jo tällä kaudella keikkatyötä helpotettua työttömyysturvan suojaosalla, niin että ihmisillä jää sata euroa enemmän käteen, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö perustelee, miksi perustulo voisi nyt mennä poliittisesti läpi.

Niinistön mukaan myös perustuloa vastustaneissa puolueissa ymmärretään, että työelämän epävarmuus ja pätkätyöt vaativat uusia ratkaisuja. Niinistö on luottavainen, että jos vihreät saa vaaleissa tarpeeksi suuren kannatuksen, perustulokokeilu saadaan kirjattua hallitusohjelmaan.

– Keskusta ja vasemmistoliitto ovat muista puolueista selvästi perustulon takana ja vastustus on selvästi vähentynyt. Nähdään, että perustulo lisäisi työnteon kannattavuutta ja toisi uudenlaista turvaa epävarmoissa työsuhteissa oleville, joita on työmarkkinoilla yhtä enemmän.

Vihreät korostaa, että perustulo ei tule maksamaan nykyistä järjestelmää enemmän. Mutta se vähentää ihmisten pompottelua luukulta luukulle. Vihreät perustelee perustuloa sillä, että se mahdollistaa joustavan liikkumisen palkkatyön, yrittäjyyden, apurahatyön, opiskelun ja perhe-elämän välillä.

Perustulo liittyy vihreiden vaaliohjelman yhteen neljästä teemasta eli köyhyyden poistamiseen. Samaan teemaan liittyy tavoite viedä sote-uudistus loppuun ja eriarvoisuuden siirtäminen historiaan.

Vihreät on nostanut vaaliohjelmaansa köyhien lapsiperheiden lisäksi yksinasuvat. Vihreät esittää, että lainsäädäntöä muutetaan niin, että yksinasuvia ei enää kohdella epätasa-arvoisesti yhdessä asuviin verrattuna.

– Yksiasuvat usein unohtuvat, se ei ole vain iloisten sinkkujen ryhmä, vaan meillä on eri-ikäisiä ihmisiä, jotka asuvat yksin. Esimerkiksi kotitalousvähennys voisi olla yhtä suuri yksinasuville kuin pareille. On monia verovähennyksiä, joissa yksinasuva saa vain puolet vähennyksestä, jonka pariskunta saa, jos vaikka tekee saman energia-investoinnin.

Köyhyyden torjumisen lisäksi vihreitä vaaliteemoja ovat ympäristö, suomalainen koulu ja työllisyys. Pääteemojen pohjalta vihreät esittävät kymmentä uudistusta.

Työllisyyteen liittyy kolme esitystä. Ensinnäkin työhön pääsyä helpotetaan ja työelämästä tehdään joustavaa ihmisten elämäntilanteiden mukaan vihreällä työllisyyspaketilla. Toiseksi toteutetaan kotimaisen uusiutuvan energian vallankumous. Kolmanneksi vihreät esittää vihreän teollisuusstrategian laatimista ja Suomen modernisoimista vihreään talouteen.

Ympäristöön liittyy kaksi esitystä: kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka ja Suomen nostaminen ilmastonmuutoksen torjumisen edelläkävijäksi. Kollajan ja Vuotoksen altaiden suunnitelmat vihreät haluaa haudata lopullisesti.

Ympäristön puolesta vihreillä on ehdotuksina muun muassa suurempi kotitalousvähennys, jos kotitalouteen tehdään vähähiilisiä investointeja. Vihreät esittää myös, että kun kunnat ja valtio tekevät hankintoja, etusijalla ovat energia- ja materiaalitehokkaat hankinnat ja puhdas teknologia.

Koulutuksessa vihreät haluaa vaikuttaa siihen, että suomalaisesta koulutuksesta tehdään maailman paras ja tasa-arvoinen ja maksuton koulutus varmistetaan.