Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Vi­hi­luo­don kaa­va­muu­tos näy­til­le

Kempeleen jakokunta on hakenut Vihiluodon nokan asemakaavaan muutosta, jonka mukaan alueelle tulisi loma-asuntoalueen asemesta asuntokortteleita.

Kempeleen jakokunta on hakenut Vihiluodon nokan asemakaavaan muutosta, jonka mukaan alueelle tulisi loma-asuntoalueen asemesta asuntokortteleita.

Kempeleen kunnanhallitus päätti asettaa valmistellun kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Kaavamuutoksen pohjana on alueella olevien kesämökkien vuokrasopimuksen päättyminen ensi vuoden lopussa.