Tietotyö

Useat työstä in­nos­tu­neet ja ke­hi­tys­ha­kui­set työn­te­ki­jät jät­tä­neet työ­pai­kan pan­de­mia-ai­ka­na –taus­tal­la joh­ta­mi­sen on­gel­mat

Mielenterveysongelmat yleistyvät asiantuntija-ammateissa. Moni vaihtaa työpaikkaa, koska ei jaksa oman työpaikkansa toimintakulttuuria. Un/known toimitusjohtaja Liisa Holma ja Helsingin yliopiston työterveyden professori Kari Reijula valottavat ilmiön taustaa.