Lukijalta
Luonto

Mökin ja va­ras­ton uu­me­nis­sa ma­jai­le­va ke­syyn­ty­nyt kärppä pitää hiiret poissa ja tuli mukaan myös järven rantaan näyt­täy­ty­mään syys­lo­man kun­niak­si Oi­jär­vel­lä. Kuvat pu­he­li­mel­la otettu ja ra­jat­tu.