Metso päivystää hiihdoladulla

Soidinajan kiihdyttämä urosmetso on hyökkäillyt muutamia hiihtäjiä kohti Posiolla keskustan ja Kirintövaaran välisellä kuntoladulla.