Sotahistoria

Itä­ra­jan so­ta­his­to­rial­li­sis­sa mat­kai­lu­koh­tei­sis­sa vilkas kesä

Itärajan sotahistoriallisissa matkailukohteisissa on odotettavissa vilkas kesä.