Pääkirjoitus

Veronkorotus olisi väärä valinta – Oulussa tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotta talous saadaan vakaalle pohjalle

Oulussa kaupungin talous on tukalassa tilanteessa. Ahdinkoa lisää se, että poliittinen päätöksenteko on vuosien mittaan vaikeutunut.

Oulun pitää päästä tasapainottamaan talouttaan. Kuntapäättäjiltä on puuttunut rohkeutta ja halua tehdä tarvittavia ratkaisuja. Konsultti tekee parhaillaan työtä päättäjien puolesta. Toivon mukaan ulkopuolinen arvio patistaa päättäjät oikeisiin ratkaisuihin.
Oulun pitää päästä tasapainottamaan talouttaan. Kuntapäättäjiltä on puuttunut rohkeutta ja halua tehdä tarvittavia ratkaisuja. Konsultti tekee parhaillaan työtä päättäjien puolesta. Toivon mukaan ulkopuolinen arvio patistaa päättäjät oikeisiin ratkaisuihin.
Kuva: Peura Pekka

Oulussa kaupungin talous on tukalassa tilanteessa. Ahdinkoa lisää se, että poliittinen päätöksenteko on vuosien mittaan vaikeutunut. Kuntaveron korotus olisi aivan liian helppo ratkaisu ja merkitsisi vain vaikeiden ratkaisujen lykkäämistä.

Oulussa kaupungin talous on tukalassa tilanteessa, sillä budjetissa riittää aukkoja. Talouden alavireisyys vaivaa monia muitakin kuntia, sillä sosiaali- ja terveystoiminnan samoin kuin opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannukset ovat kasvaneet.

Kuntien pitäisi haastavassa tilanteessa pystyä uudistamaan toimintojaan ja vahvistamaan elinvoimaansa niin, että kuntalaisten palvelut olisivat saatavissa järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Oulussa talous pitäisi saada vakaalle pohjalle. Luovia ratkaisuja tarvitaan, sillä verotulojen kehitys on ollut viime vuosina vaisua, investoinnit painavat taloutta ja kasvavat velvoitteet vaativat lisävaroja. Kaiken lisäksi rasitteena on valtakunnalliseen tasoon nähden korkea työttömyys, sairastavuus ja varhainen eläköityminen.

Pientä helpotusta tuo se, että hallitus päätti budjettiriihessä aikaistaa kuntien ensi vuoden valtionosuuksien maksatusta kertaluonteisella valtionosuuksien lisäyksellä ensi vuodelta tälle vuodelle. Kuntien taloudenpidossa on kuitenkin aukkoja aiempaa pienempien verokertymäennusteiden takia.

Talouden vaikean tilanteen ei pitäisi yllättää kaupunginvaltuutettuja, sillä samoja läksyjä on kerrattu vuodesta toiseen. Ahdinkoa lisää se, että talousongelmien syvetessä poliittinen päätöksenteko on vaikeutunut. Kaupunginvaltuutetuilta puuttuu yhteishenkeä ja sen myötä halua tehdä taloutta oikaisevia päätöksiä, kun painetaan nappia.

Taloutta voidaan paikata ottamalla lisää lainaa, nostamalla veroja ja maksuja tai karsimalla palveluja ja tehostamalla toimintoja. Päättäjien ei pitäisi sortua helppoon ratkaisuun eli verojen kiristämiseen. Veronkorotuksilla vain lykätään rakenteellisia muutoksia. Veronkorotukselle on kuitenkin yllättävää kannatusta viidessä valtuustoryhmässä yhdeksästä (Kaleva 23.9.).

Oulun pitäisi pystyä houkuttelemaan kaupunkiin uusia ihmisiä ja ennen muuta uusia yrityksiä ja investointeja. Kaupungin vetovoimaa uhkaa hiipua, jos kuntavero on kovin korkea.

Ulkopuoliselta konsultilta on tilattu selvitys talouden tasapainottamisesta. Konsultti tuskin löytää viisastenkiveä, jota kaupunginjohto ja virkamieskunta ei olisi pyöritellyt omastakin takaa. Konsulttityön arvo perustuu kuitenkin siihen, että ulkopuolisen asiantuntijan arvio vakuuttaisi kuntapäättäjät tarvittavien toimenpiteiden välttämättömyydestä. Ei tarvitse olla ennustaja sanoakseen, että palveluverkko on joutumassa säästötarpeiden takia uuteen tarkasteluun.

Verotulot pitäisi jollain ilveellä saada kasvuun niin, että nykyiset ja tulevat palvelutarpeet voidaan rahoittaa. Yhdessä asiassa on kuitenkin edetty. Kaikkia palveluntuottajien tiloja ei välttämättä tarvitse rakentaa itse.

Oululla on tulevaisuudestaan hienoja visioita. Voi kuitenkin kysyä, ovatko ne riittävän selkeitä, että niihin on helppo sitoutua. Taustalla väijyy pelko siitä, että Oulu putoaa kelkasta, kun etelän kolmio pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku menevät menojaan.