Ve­nä­läi­sil­lä rau­ta­tie­vau­nuil­la ajetaan puuta itä­ra­jan yli teh­tail­le Suomeen - Suo­mes­sa niillä ei saa kui­ten­kaan puuta kul­jet­taa

Yksityinen rautatieyhtiö Fenniarail haluaisi kabotaasiperiaatteen rautateiden puutavarakuljetuksiin ruuhkahuippujen tasaamiseksi.

Fenniarail ajaa metsäteollisuuden kuljetuksia pääosin muulla kuin VR:n kalustolla. Esimerkiksi Kemijärveltä se ajaa Kotkan satamaan sahatavaraa ja liimapuuta Ruotsista vuokratuilla vaunuilla.
Fenniarail ajaa metsäteollisuuden kuljetuksia pääosin muulla kuin VR:n kalustolla. Esimerkiksi Kemijärveltä se ajaa Kotkan satamaan sahatavaraa ja liimapuuta Ruotsista vuokratuilla vaunuilla.
Kuva: RaijaSuopajarvi

Yksityinen rautatieyhtiö Fenniarail haluaisi kabotaasiperiaatteen rautateiden puutavarakuljetuksiin ruuhkahuippujen tasaamiseksi.

Metsäteollisuuden toiveet saada venäläisvaunuista apua vaunupulaan myös Suomessa tehtäville kuljetuksille eivät toteudu helposti.

Vielä viime vaalikaudella metsäteollisuuden esitystä selviteltiin liikenneministeriössä. Nyt asia on hiljaiselossa.

Fenniarailin hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen kertoo, että kyse olisi venäläisvaunujen käytöstä vain puutavarakuljetusten ruuhkahuippujen tasaamiseen.

Hän vertaa asiaa maantieliikenteen puolella sallittuun kabotaasiliikenteeseen. Se sallii toiseen EU-maahan rekisteröidyn rekan tai linja-auton hoitavan kuljetuksia väliaikaisesti myös Suomessa.

– Puutavaravaunuja käytettäisiin tarkasti rajatulla reitityksellä ja vaunujen viipymä Suomessa olisi vain muutama vuorokausi, minkä jälkeen ne palautuisivat Venäjälle, sanoo Lempiäinen.

Vaunutkin olisivat suomalaisomistuksessa. Kyse olisi esimerkiksi Fenniarailin kuljetuksissa muutamasta tuhannesta vaunullisesta, kun Fenniarail nyt operoi vuosittain noin 30 000 vaunullisella sallitussa yhdysliikenteessä. Sillä tarkoitetaan Venäjältä Suomeen tulevia tavarakuljetuksia.

EU-säännökset estävät venäläisvaunujen käytön

Liikenneministeriön osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala tuntee metsäteollisuuden toiveen. Edellisen hallituksen aikana selviteltiin, salliiko EU-lainsäädäntö sen. Suomen rautateitä koskevat EU:n rautatiesäännökset toisin kuin esimerkiksi Baltian maissa, jossa historiallisista syistä tavarankuljetuksia hoidetaan venäläisillä vaunuilla.

Rantala sanoo, että ministeriössä ei ole hanketta asian edistämiseksi.

Hän ei ota kantaa siihen, onko venäläiselle kalustolle tarvetta vaunupulan vuoksi.

– Jos tällainen hanke käynnistettäisiin, olisi tietysti hankkeen yhteydessä selvitettävä, onko venäläiselle kalustolle tarvetta ja halutaanko sitä. Samassa yhteydessä pitäisi selvittää erilaiset vaikutukset, myös ratoihin, vastaa Rantala.

Asia ei etene ilman ratkaisua, miten hallitus haluaa raideliikenteen kilpailun pelisäännöt toteuttaa. Edellinen hallitus olisi sallinut VR:n kanssa kilpailevien yhtiöiden vuokrata VR:n kalustoa.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen linjaus on hallitusohjelmassa. Rautateiden kilpailutus toteutetaan open access -mallin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että VR:n kanssa kilpaileva rautatieyhtiö joutuu hankkimaan oman kalustonsa.

Jos kyseistä mallia noudatettaisiin myös rautateiden puutavaraliikenteessä, se olisi metsäteollisuuden kuljetuksista nyt kilpailevan Fenniarailin mielestä resurssien tuhlaamista.

– Ei ole järkevää, että kaikki investoisivat omaan vaunukalustoon. Se tarkoittaisi puutavara-, öljy- ja muihin kuljetuksiin jokaiseen erilaisen vaunukaluston hankkimista, sanoo Fenniarailin Petri Lempiäinen.

Venäläistä vaunukalustoa jo yhdysliikenteessä Suomen puolella

Muodollisesti esteenä on se, että Suomen lainsäädäntö sallii venäläisten tavaravaunujen käytön vain yhdysliikenteessä

Sen sijaan venäläisten tavaravaunujen tuominen Suomen rautateille ajamaan täältä alkavia kuljetuksia on kielletty.

Liikenneministeriössä vedotaan tässä EU-lainsäädäntöön. Vaunuille vaadittaisiin erillinen hyväksymismenettely, mikä maksaa niin paljon, ettei vuokraaminen kannata.

Petri Lempiäinen muistuttaa, että venäläiset vaunut ovat jo nyt Suomen rautateillä yhdyskuljetusten vuoksi

Fenniarail Oy aloitti Suomen ja Venäjän välisten raja-asemien ja UPM:n tehtaiden väliset tuontipuun rautatiekuljetukset tammikuussa 2018. Nykyisin se tuo noin 30 000 vaunullista puuta itärajan takaa Kaukaan ja Kymin tehtaille.

"Ei ole järkevää, että jokainen operaattori joutuu hankkimaan oman vaunukaluston"
Fenniarail Oy hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen

Hallitus perui

suunnitelmat

Rautateiden tavara- ja myös henkilöliikenteen kilpailun vapauttamissuunnitelmat ovat Antti Rinteen (sd.) hallituksella toiset kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksella.

Rinteen hallituksen liikenneministeri Sanna Marin (sd.) perui käytännössä kaikki edeltäjänsä Anne Bernerin (kesk.) asiaa koskevat suunnitelmat.

Bernerin suunnittelema VR:n pilkkominen ei toteudu, eikä erillistä VR Kalustoyhtiötä perusteta. Esimerkiksi tavaraliikenteessä raiteille kilpailua haluavat rautatieyhtiöt joutuvat liikennöimään omilla vetureilla ja omilla vaunuilla.