Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Vedet alkavat olla liian läm­pi­miä lo­hi­ka­loil­le – monissa pai­kois­sa ka­las­tus­kau­si on vä­li­ai­kai­ses­ti kes­key­tet­ty

Pitkään jatkuneet helteet ovat lämmittäneet pintavesiä niin, että lohikaloilla alkaa olla vaikeuksia.

Kun kalan vapauttaa takaisin jokeen, sitä ei kannata nostaa missään vaiheessa kokonaan pois vedestä. Kalan hengittäminen on helpompaa, kun sen pää on vedessä.
Kun kalan vapauttaa takaisin jokeen, sitä ei kannata nostaa missään vaiheessa kokonaan pois vedestä. Kalan hengittäminen on helpompaa, kun sen pää on vedessä.
Kuva: Tommi Oraluoma, Biotsek

Pitkään jatkuneet helteet ovat lämmittäneet pintavesiä niin, että lohikaloilla alkaa olla vaikeuksia. Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kertoo, että useissa koskipaikoissa kalastus on keskeytetty liian lämpimän veden vuoksi.

Kalatalousasiantuntija Mika Oraluoma vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä sanoo, että koskia on suljettu aiempinakin kesinä, mutta nyt suljettuja koskia on poikkeuksellisen paljon.

– En muista nähneeni ikinä tällaista tilannetta.

Ennakkoon ostetut luvat on mahdollista siirtää tai perua. Perutuista luvista maksetaan rahat takaisin.

Kosket avataan kalastukselle jälleen, kun veden lämpötila laskee siedettävälle tasolle.

Kalastuksen lopettamiselle on vaikea antaa tarkkaa lämpötilarajaa. Lämpötilan lisäksi kalojen elinolosuhteisiin vaikuttavat muun muassa veden epäpuhtaudet.

– Viimeistään 21–22-asteisessa vedessä alkaa olla aiheellista miettiä, onko järkeä harrastaa valikoivaa kalastamista, Oraluoma sanoo.

Lohikalat kuten taimenet, lohet ja siiat ovat kylmän veden kaloja. Kun veden lämpötila kasvaa, kalan aineenvaihduntaprosessi nopeutuu. Samalla energian ja hapen tarve kasvaa.

 – Mitä lämpimämpää vesi on, sitä vähemmän on happea, Oraluoma kertoo.

Virtaavissa vesissä kalat pääsevät monesti syvänteisiin tai pohjaveden nousemispaikkoihin lämmintä vettä piiloon. Pahimmillaan liian lämmin vesi voi johtaa kalakuolemiin.

Kalastuspaikkojen sulkemisesta päättävät vesialueiden omistajat ja hallinnoijat. Oraluoma sanoo, että helpointa päätös on tehdä sellaisissa kohteissa, joissa alue on yhden osakaskunnan hallinnassa. Kalastuslaissa ei ole mainintaa kalastuksen keskeyttämisestä lämpimän veden vuoksi.

Ympäristöhallinnon Järviwiki-sivuston mukaan vesistöjen pintalämpötilat ovat korkeita pohjoisinta Suomea myöten. Tornionjoen Kukkolankoskessa pintavesi oli torstaina 24-asteista ja Kuusamon Oulankajoessa 22-asteista. Oulujärven Manamansalossa mittari näytti pintaveden lämpötilaksi 23-astetta.