Tilaajille

Veden ta­saus­las­kun tuomat yl­lä­tyk­set jäävät Oulun seu­dul­la his­to­riaan – asiakas voi saada hä­ly­tyk­sen ve­si­vuo­dos­ta tai jää­ty­mis­vaa­ras­ta

Isot tasauslaskut siis jäävät historiaan, mutta tarkemmat mittarit mittaavat jatkossa lähes joka pisaran. Vesilaskutus muuttuu uusien mittarien myötä samanlaiseksi kuin sähkölaskutus.

Liminka astuu vesimittareissa digiaikaan ja Oulussakin älymittareita testataan. Jatkossa kuntalaisten mekaaniset vesimittarit korvataan etäluettavilla ja ne luetaan etänä Digitan toimittaman verkon kautta.

Uudet mittarit tuovat merkittävän muutoksen veden laskutukseen. Ne mahdollistavat laskutuksen suoraan todelliseen vedenkulutuksen pohjalta. Nykyisin vesilasku perustuu arvioon ja korjataan vastaamaan kulutusta tasauslaskuilla.