Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Vau­va­per­heet voivat hyvin, mutta osa kaipaa lisää tukea, kertoo THL:n kysely

Suurelle osalle suomalaisista vauvaperheistä kuuluu hyvää, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä pilottitutkimuksesta.

Suurelle osalle suomalaisista vauvaperheistä kuuluu hyvää, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä pilottitutkimuksesta. Kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat pääosin tyytyväisiä arkeensa, vanhemmuuteensa ja saamiinsa palveluihin, ja sama vaikutelma on syntynyt perheiden kanssa töitä tekeville terveydenhoitajille.

Osa pikkuvauvaperheistä kokee, että raskausaikana ja vauvan synnyttyä tarvitaan kuitenkin nykyistä enemmän tukea. Vastaajat olivat sitä mieltä, että palveluista ei ole saatavilla riittävästi tietoa.

Terveydenhoitajien käsitys on, että paljon tukea tarvitsevia vauvaperheitä on vähän.

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -pilottitutkimus toteutettiin kuuden maakunnan alueella, ja siihen osallistui yli 650 perhettä. Terveydenhoitajien arvioita selvitettiin kyselyllä.

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää 3-4 kuukauden ja 4 vuoden ikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujen käyttöön liittyviä asioita. Tutkimus on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa, ja pilottitutkimuksella THL testasi tutkimusmenetelmän toimivuutta.

Joka kymmenes pelkäsi ruoan loppumista

Tutkimuksen mukaan lapsiperheet kaipaavat tukea yleensä vanhemman jaksamiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä vauvan syömiseen. Raskauden aikana huolenaiheita ovat synnytyspelko ja parisuhde, kun taas synnytyksen jälkeen vanhemmat haluavat tukea vauvan nukkumiseen ja itkuisuuteen sekä niin oman kuin puolisonkin jaksamiseen.

Noin puolet tutkimukseen osallistuneista perheistä arvioi taloudellisen tilanteensa huonoksi tai kohtalaiseksi. Noin joka kymmenes kyselyyn vastannut perhe oli pelännyt ruoan loppuvan siksi, ettei kaupassakäyntiin ollut varaa.

Osa vanhemmista kärsii univajeesta. Synnyttäneistä vanhemmista kaksi kolmannesta ja heidän kumppaneistaan puolet ei omasta mielestään nukkunut riittävästi.

Rajallisen otannan vuoksi tutkimustuloksia ei voi yleistää koko Suomeen. Lisäksi THL arvioi tiedotteessa, että myönteinen kuva vauvaperheiden arjesta voi syntyä siitä, että tutkimukseen valikoituivat ne vanhemmat, joilla on ollut riittävästi aikaa ja voimia vastata kysymyksiin. THL:n mukaan vastauksia saatiin kuitenkin monenlaisista perheistä, ja erityisesti synnyttäneet vanhemmat osallistuivat tutkimukseen aktiivisesti.