Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Kolumni
Tilaajille

Vasta nyt vi­ra­no­mai­sil­le on ase­tet­tu suo­ra­nai­nen vel­vol­li­suus vastata asia­no­sais­ten vaa­ti­muk­siin – hal­lin­top­ro­ses­sei­hin kai­va­taan te­rä­vöi­ty­mis­tä

Hallinto-oikeus ei asemoidu hallintoviranomaisen ylä- tai alapuolelle vaan koko hallintokoneiston ulkopuolelle, riippumattomien tuomioistuinten joukkoon, ylituomari Mikko Pikkujämsä kirjoittaa.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HOL) vahvistaa rooliperiaatteita hallintoprosessissa. Tuomioistuimen riippumattomuus korostuu. Yksityisten asianosaisten ja viranomaisten prosessitointen terävöittämistä odotetaan. Hallintotuomioistuinmenettely on tehtävä paremmin tunnetuksi.

Tuomioistuinjärjestelmän keskeinen piirre on perustuslaista ilmenevä jako kahteen linjaan: yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet, yleisiä hallintotuomioistuimia puolestaan korkein hallinto-oikeus (KHO) ja alueelliset hallinto-oikeudet.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.