Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Oulu: Nal­li­ka­ris­sa edessä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­buu­mi

Kolumni
Tilaajille

Vasta nyt vi­ran­omai­sil­le on ase­tet­tu suo­ra­nai­nen vel­vol­li­suus vastata asian­osais­ten vaa­ti­muk­siin – hal­lin­to­pro­ses­sei­hin kai­va­taan te­rä­vöi­ty­mis­tä

Hallinto-oikeus ei asemoidu hallintoviranomaisen ylä- tai alapuolelle vaan koko hallintokoneiston ulkopuolelle, riippumattomien tuomioistuinten joukkoon, ylituomari Mikko Pikkujämsä kirjoittaa.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HOL) vahvistaa rooliperiaatteita hallintoprosessissa. Tuomioistuimen riippumattomuus korostuu. Yksityisten asianosaisten ja viranomaisten prosessitointen terävöittämistä odotetaan. Hallintotuomioistuinmenettely on tehtävä paremmin tunnetuksi.

Tuomioistuinjärjestelmän keskeinen piirre on perustuslaista ilmenevä jako kahteen linjaan: yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin. Yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet, yleisiä hallintotuomioistuimia puolestaan korkein hallinto-oikeus (KHO) ja alueelliset hallinto-oikeudet. Lisäksi on muutamia erityistuomioistuimia.