Lukijalta
Mielipide

Varhaiskasvatuksen arvon pitää näkyä myös opettajan tilillä

Päättäjät, tutkijat ja kokemukseni mukaan myös vanhemmat tunnistavat yhä selvemmin varhaiskasvatuksen opettajien tekemän työn arvon.

Päättäjät, tutkijat ja kokemukseni mukaan myös vanhemmat tunnistavat yhä selvemmin varhaiskasvatuksen opettajien tekemän työn arvon.

Varhaiskasvatus on viime vuosien lakimuutosten jälkeen kiinteä osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Siellä luodaan perusta kaikelle oppimiselle. Myös tutkimuksissa on kiistatta todettu laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikuttavan positiivisesti lapsen kasvuun ja opinpolkuun ja lopulta koko yhteiskuntaan.

Lapsista näen päivittäin tekemäni työn arvon. Heidän vanhemmiltaan saan usein hämmästyneitä kommentteja siitä, miten lapsi on yllättänyt kotona asioilla, joita hän on varhaiskasvatuksessa oppinut.

Varhaiskasvatuksen opettajana kiitän kaikista näistä arvostuksen osoituksista. Päiväni koostuvat pienistä ja suurista asioista, joiden tavoitteena on mahdollistaa lapsen oppimista. Opettajana olen oppimisympäristöjen rakentaja, lapsen ja ryhmän tavoitteiden tarkentaja, toiminnan tukija sekä palautteen antaja. Opettajana vastuullani on suunnitella ja toteuttaa toimintaa niin, että jokaisen lapsen osallisuus huomioidaan.

Metsäeskarissa liikutaan, seikkaillaan, tarkkaillaan, leikitään, piiloudutaan. Siellä etsitään ja löydetään metsästä samanlaisia ja erilaisia asioita, yhtä monta tai enemmän – siis opitaan matematiikkaa.

Metsästä löydetään eläinten jälkiä ja joskus kirjaimia – silloin opitaan lajintunnistusta ja äidinkieltä. Usein metsästä löytyy myös roskia, ja opimme ympäristöstä. Opitaan, ettei metsään saa heittää roskia, vaan sitä pitää rakastaa ja suojella.

Kaiken tekemisen lomassa opitaan myös tärkeitä tulevaisuuden taitoja, kuten yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Minun tehtäväni, vastuuni, on huomata ja kertoa lapselle, että minäkin olen ylpeä hänestä, hänen onnistumisestaan, uudesta taidosta, hyvästä mielestä.

"Matalan palkkauksen lisäksi kilpailukykysopimuksen tuomat lomarahaleikkaukset ja työajan pidentämiset vähentävät alan houkuttelevuutta."

Ylpeänä lapsen parhaaksi tekemästäni työstä sanon, että me varhaiskasvatuksen opettajat olemme arvostuksen ansainneet. Seuraavaksi arvostuksen pitää näkyä myös tilillä palkkapäivinä.

Matalan palkkauksen lisäksi kilpailukykysopimuksen tuomat lomarahaleikkaukset ja työajan pidentämiset vähentävät alan houkuttelevuutta. Tähän pitää kevään työmarkkinaneuvotteluissa saada muutos. Palkkauksen pitää vastata opettajien koulutustasoa ja työn vaativuutta. Tavoitteeseen pitää päästä, tarvittaessa vaikka useamman vuoden palkkaohjelmalla.

Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja johtajat on aika siirtää samaan sopimukseen muiden opettajien kanssa. Se ei maksaisi mitään, mutta osoittaisi meille, että myös työnantaja arvostaa työtämme opettajina.

Tarja Mankinen

varhaiskasvatuksen opettaja

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.