Va­pau­tuk­sen teo­lo­gial­la vai­ku­tus­ta myös Suomen kirk­koon

Köyhien auttaminen on muuttunut näkyvämmäksi osaksi kirkon toimintaa myös Suomessa.

Köyhien auttaminen on muuttunut näkyvämmäksi osaksi kirkon toimintaa myös Suomessa. Lamavuosien seurauksena kirkon diakoniatyö monipuolistui: apua annetaan muun muassa työttömille, velkaantuneille, prostituoiduille ja huumeiden käyttäjille.

Arkkipiispa Jukka Paarma on peräänkuuluttanut kirkon aktiivisempaa yhteiskunnallista roolia vähäosaisten puolustajana. Kehitysyhteistyörahojen nostamisen puolestakin taannoin vedonneen Paarman mielestä sokea usko markkinatalouteen on yksi syy siihen, että maailman suuria sosiaalisia ei ole kyetty ratkaisemaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikön johtaja, kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara sanoo, että vapautuksen teologian suora vaikutus on ollut Suomessa vähäistä, sillä meillä on vähän vapautuksen teologian tuntijoita.

Sen sijaan Suomeen on virrannut vaikutteita ekumeenisen liikkeen kautta. Etenkin sosiaalieettisten teemojen tärkeys on huomattu.

"Köyhien ja syrjäytyneiden ensisijaisuus hyväksytään myös meillä diakonian ja kirkon yhteiskunnallisen työn lähtökohdaksi. Myös vapautuksen teologian ajatus voimaannuttamisesta on tärkeä: ei usein riitä, että apu annetaan hoivana ja perusturvan parannuksena. Ihmistä on kannustettava auttamaan itseään ja kumppaneitaan", Malkavaara pohtii.

Radikaalit yhteiskunnalliset kannanotot ovat puuttuneet Suomen kirkon toiminnasta. Syy lienee se, että Suomen kirkko on kansankirkko, johon kuuluu 85 prosenttia kansasta.

Elina Vuola on iloinen Suomen kirkon aktivoitumisesta köyhyyskysymyksessä ja toivoo linjan vahvistuvan.

"Perinteisesti Suomessa on suhtauduttu nihkeästi vapautuksen teologiaan. Se on nähty vanhanaikaisella tavalla vasemmistolaisena, liian radikaalina tai liian poliittisena. Kirkko näyttää olevan tässä asiassa edistyksellisempi kuin akateeminen teologia", Vuola toteaa ja toivoo, että erilaiset vapautuksen teologiat ja teologinen naistutkimus huomioidaan vastaisuudessa paremmin suomalaisten teologien koulutuksessa. (PP-R)