Lukijalta
Mielipide

Vanhusten yksinäisyys on yksi aikamme suurista tragedioista

Vanhuus ei saa olla ongelma, vaan on osa jokaisen elämää jossain vaiheessa. Ikäihmiset kuuluvat yhteiskuntaan ja heistä on pidettävä huolta.

Vanhuus ei saa olla ongelma, vaan on osa jokaisen elämää jossain vaiheessa. Ikäihmiset kuuluvat yhteiskuntaan ja heistä on pidettävä huolta. Arvokas vanhuus on oikeus meille kaikille.

Pelottavia ajatuksia ovat hoivakodeista kuuluneet hoidon monet laiminlyönnit. Ulkoilun ja arjen ilojen uupuminen pelottaa.

Huoli työvoiman riittävyydestä sote-alalla tulevina vuosina on saanut kunnat miettimään myös uusia muotoja, jotta käsiparit riittävät. Tehtävänimikkeet hoitajamitoitukseen ovat sairaanhoitaja ja lähihoitaja, joilla on tarvittava koulutus. Voisiko olla lisää nimikkeitä, kuten hoiva-avustaja tai hoitoapulainen?

Oulussa on kokeilussa palvelusetelivetoinen avustajapalvelu myös ikäihmisille. Tarkoituksena on tarjota kevyempiä palveluja.

Kuusamossa ikäihmisten palveluissa käynnistyy koulutus, jossa koulutetaan oppisopimuksella lähiavustajia.

Kempeleessä ikäihmisten neuvolan toiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä. Ikäihmisten neuvolassa tehdään 70 ja 75 vuotta täyttäville terveystarkastuksia.

Tulevaisuuden toive on terveyskeskukseen omalääkärin lisäksi omahoitajapalvelu ikäihmisille, jotta henkilön kokonaistilanteen kartoitus takaa oikeaa hoitoa ja oikeassa paikassa. Asiakas voisi ottaa yhteyttä suoraan omahoitajaansa, kun terveydentila mietityttää. Asiakkaan luvalla omahoitaja konsultoi muita asiantuntijoita, eikä asiakkaan välttämättä tarvitse käydä useilla eri vastaanotoilla.

"Yksinäisyys lisää muistisairauksia, sillä on yhteys aliravitsemukseen ja jopa ennenaikaisiin kuolemiin."

Omaishoitajat tekevät yhteiskunnalle mittaamattoman arvokasta työtä vastaamalla omaisen hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. Kuntien on huolehdittava, että heidän jaksamisesta huolehditaan ja hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Kuntien on järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten.

Ikäihmisten perhehoitoa ollaan avaamassa kotikunnassamme, tämä kodinomainen asuminen olisi ihannetilanne monelle vanhukselle. Näitä perhekoteja ja perhehoitajia tarvitaan. Yksinäisyys ikäihmisillä lisääntyy. Toimiva järjestelmä voisi ehkäistä tilanteen jo alkuvaiheessa.

Yksinäinen ikäihminen saattaa jopa soittaa hätäkeskukseen päästäkseen puhumaan jonkun kanssa. Yksinäisyys lisää muistisairauksia, sillä on yhteys aliravitsemukseen ja jopa ennenaikaisiin kuolemiin.

Vanhusten yksinäisyys on yksi aikamme suurista tragedioista. Vanhainkotien ja laitoshoidon alasajo on johtanut tilanteeseen, jossa yhä vanhemmat ja huonokuntoisemmat asuvat kotona ja useimmat heistä vieläpä yksin.

Hoiva-alan positiivisten asioiden julkituominen lisää kiinnostusta kouluttautua alalle. Miten nuoriamme ohjataan käytännön ammattialoille peruskoulusta?

Kunnille tulee lisää työllistämisen velvoitteita. Tämä on mahdollisuus mielestämme monelle nuorelle. Työllistetään työharjoitteluun kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteisiin nuoriamme. Lähelle käytännön työtä, luodaan mahdollisuus tutustua alaan.

Avustavaa työtä löytyy myös kotiin annettavan hoivan parissa. Kun pääsee käytännössä työn lähelle, saattaa syntyä ajatus kouluttautua esimerkiksi lähihoitajaksi.

Kerttu Mömmö

puheenjohtaja

Rantalakeuden Eläkkeensaajat RES ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.