Valvira määräsi ta­ka­ra­jan Esperi Caren kai­kil­le yk­si­köil­le – näistä epä­koh­dis­ta van­hus­ten­huol­los­sa ker­roim­me aiemmin

Kokonaisvaltainen ja valtakunnallinen valvontamääräys annettiin Suomessa ensimmäisen kerran.

Esperillä on aikaa korjata puutteita vanhustenhuollossa heinäkuun loppuun saakka.
Esperillä on aikaa korjata puutteita vanhustenhuollossa heinäkuun loppuun saakka.
Kuva: Joel Maisalmi

Toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tehtävä heinäkuun loppuun mennessä. Selvitys tehdyistä toimenpiteistä on oltava Valvirassa elokuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää hoivayhtiö Esperi Care Oy:n korjaamaan puutteet vanhustenhuollossa heinäkuun loppuun mennessä. Valvira antaa määräyksensä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla.

Valvira arvioi Esperi Care Oy:n toiminnan asianmukaisuutta valtakunnallisesti, sillä sen useissa vanhustenhuollon yksiköissä on todettu asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita vuosina 2016–2019.

Valvira toteaa selvitystensä perusteella, että hoitokodeissa on ryhdytty jo korjaaviin toimenpiteisiin. Valvira kuitenkin ilmoittaa, ettei se voi vielä luotettavasti arvioida tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ottaen huomioon puutteiden vakavuuden ja laajuuden sekä sen, että korjaustoimenpiteet ovat äskettäin toteutettuja.

Yksityisessä hoivayhtiössä on ollut puutteita omavalvonnan toteutuksessa ja vastuuhenkilöiden tehtävänkuvissa.

Henkilökuntaa on ollut liian vähän asiakkaiden palvelujen tarpeisiin nähden sekä hoivassa, että avustavissa tehtävissä. Myös aluehallintovirastot ovat saaneet ilmoituksia yksiköissä havaitusta epäkohdista.

Aluehallintovirastot ovat antaneet palvelujen tuottajalle valvontapäätöksissään seuraamuksena huomion kiinnittämisiä, huomautuksia, määräyksiä ja yhdelle Esperi Care Oy:n yksikölle määräyksen uhkasakon uhalla korjata havaitut puutteet.

351 päätöstä

Lännen Media selvitti perjantaina, miten Valvira ja aluehallintovirastot eli avit ovat valvoneet yksityisiä hoivakoteja. Voit lukea tarkemmin hoivakodeissa raportoiduista epäkohdista tästä.

Yksityisiä ja julkisia vanhusten hoivan toimijoita valvotaan eri puolilla Suomea aluehallintovirastoissa. Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira valvoo laajoja ja merkityksellisiä tapauksia sekä ohjaa avien valvontatoimintaa.

Vuosina 2017–2018 aluehallintovirastot tekivät valtakunnallisesti yhteensä 351 vanhustenhuollon päätöstä, jotka koskivat yksityisiä ja julkisia hoivakoteja. Epäkohdissa oli kyse muun muassa henkilöstömitoituksesta, toteutetusta lääkehoidosta ja epäasiallisesta käytöksestä tai kohtelusta.

Avi päätti 160 tapauksessa, että palveluntuottajalle ei koidu seuraamuksia. Esimerkiksi huomautus oli valvonnan seurauksena 20 kertaa, huomion kiinnittäminen 65 kertaa ja kehotus 22 kertaa.

Kanteluasioita oli pelkästään viime vuonna yli sata.