Val­tuus­to­aloit­tei­siin vas­taa­mi­seen toi­vo­taan ke­ven­nys­tä Oulussa

Pirjo Sirviö esittää aloitteessaan, että kaupungissa ryhdytään valmistelemaan hallintosäännön muutosta valtuustoaloitteiden kevyemmäksi käsittelyksi.

Sosiaalidemokraattien kaupunginvaltuutettu Pirjo Sirviö esittää aloitteessaan, että kaupungissa ryhdytään valmistelemaan hallintosäännön muutosta valtuustoaloitteiden kevyemmäksi käsittelyksi.

Aloitteen mukaan valtuustoaloitteisiin vastaamisessa tulisi olla mahdollisuus vastata sähköpostilla tai suullisesti sellaisissa aloitteissa, joissa ehdotetut toimenpiteet on jo aloitettu, eikä niihin sisälly merkittäviä euromääräisiä kustannuksia.

Sirviön mukaan nykyisellään valtuustoaloitteet ja niihin vastaaminen työllistävät viranhaltijoita paljon, vaikka useiden aloitteiden esittämät toimet ovat jo hallintokunnissa työn alla. Kevyempi vastaustapa vähentäisi viranhaltijoiden kuormitusta.