Val­tuus­to­aloit­teen ta­voit­tees­sa kaikki Oulun jul­ki­nen ra­ken­ta­mi­nen olisi puuta jo vuonna 2021 – "Poh­jois-Suo­mes­sa on osaa­mis­ta, ja raa­ka-ai­ne kasvaa met­sis­säm­me", sanoo aloit­teen tekijä Jenni Pitko

Jenni Pitkon (vihr.) valtuustoaloitteessa esitetään kunnianhimoista puurakentamisen ohjelmaa Ouluun.

Valtuustoaloitteessa esitetään puurakentamisen ohjelmaan Oululle. Naapuripaikkakunnalle Pudasjärvelle rakennettiin pari vuotta sitten maailman suurin hirsikoulu.
Valtuustoaloitteessa esitetään puurakentamisen ohjelmaan Oululle. Naapuripaikkakunnalle Pudasjärvelle rakennettiin pari vuotta sitten maailman suurin hirsikoulu.

Oululainen kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) esittää maanantaina jättämässään valtuustoaloitteessa, että Oulussa tehtäisiin kunnianhimoinen puurakentamisen ohjelma ja asetettaisiin tavoitteet puurakentamiselle niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Aloitteessa ehdotetaan, että tavoitteen mukaan puolet kaikesta rakentamisesta olisi puurakentamista vuoteen 2025 mennessä. Jo vuodesta 2021 lähtien kaikki Oulun julkinen rakentaminen olisi aloitteen mukaan puurakentamista.

Pitko perustelee aloitettaan sillä, että rakentaminen aiheuttaa ilmastoa lämmittävistä kasvihuonepäästöistä Suomessa noin 5-7 prosenttia. Puurakentamisella korvattaisiin paljon päästöjä aiheuttavia betonirakenteita. Puurakennus toimii myös hiilivarastona, ja puurakentaminen toisi euroja aluetalouteen.

Pitko arvioi, että Pohjois-Suomessa on osaamista suunnittelussa ja toteuttamisessa myös vaativaan puurakentamiseen. Myös raaka-aine kasvaa metsissämme.