Val­tuus­toa­loi­te: Yk­si­tyis­tei­den au­raus­ura­koin­nit yh­te­näi­sem­pään kil­pai­lu­tuk­seen

Yksityisteiden aurausurakointi halutaan valtuustoaloitteessa laittaa uusiin puihin.

Uusi aurauskäytäntö on aiheuttanut Oulussa ongelmia. Arkistokuva.
Uusi aurauskäytäntö on aiheuttanut Oulussa ongelmia. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kokoomuksen Oulun varavaltuutettu Pekka Simonen esittää aloitteessaan, että kaupunki alkaisi kilpailuttaa kaikkien halukkaiden yksityisteiden tiekuntien aurausurakat yhtenäisinä tai sopivan kokoisina alueurakoina. Kaupungin aurausavustuksen ylittävät kustannukset kaupunki laskuttaisi tiekunnilta.

Simosen mukaan käytäntö vähentäisi sekä urakoitsijoiden työmäärää että tiekunnille koituvia kustannuksia, mutta ei kasvattaisi kaupungille koituvia kustannuksia nykykäytäntöön verrattuna.

Aloitteen mukaan uuden lain mukaan muutettu aurausavustuskäytäntö on aiheuttanut Oulussa ongelmia, mutta esitetty malli selvittäisi niitä.