Val­tuus­to­aloi­te tuotti tu­los­ta: Oulun kau­pun­ki ke­hit­tää uutta te­hok­kaam­paa toi­min­ta­mal­lia yri­tys­myön­tei­syy­den pa­ran­ta­mi­sek­si

Oulun kaupunginhallitus käsitteli maanantaina yritysmyönteisyyden kehittämistä käsittelevän valtuustoaloitteen.

Valtuustoaloitteessa moititaan, että Oulu ei ole sijoittunut kovin hyvin yrittäjille tehdyissä mielipidekyselyissä
Valtuustoaloitteessa moititaan, että Oulu ei ole sijoittunut kovin hyvin yrittäjille tehdyissä mielipidekyselyissä
Kuva: Teija Soini

Oulun kaupunginhallitus käsitteli maanantaina yritysmyönteisyyden kehittämistä käsittelevän valtuustoaloitteen.

Jaana Isohätälä (vihr.) ja 11 muuta Oulun kaupunginvaltuutettua ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään Oulun laativan yrityksille palvelulupauksen ja suunnittelee keinoja yritysmyönteisyyden kehittämiseen.

Aloitteessa moititaan, että Oulu ei ole sijoittunut kovin hyvin yrittäjille tehdyissä mielipidekyselyissä, ja kaupungilta puuttuu selvä suunnitelma yritysmyönteisyyden kehittämiseksi.

Antamassaan vastauksessa Oulun kaupunginhallitus totesi maanantaina, että Business Oulu ja eri hallintokunnat ovat esittämässä toimintamallia, jolla kehitetään kaupungin tuottamien yrityspalveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä.

Palvelulupausta ja yritysmyönteisyyttä parannetaan neljän eri tavoitekokonaisuuden avulla.

Ouka.fi-nettisivustoa kehitetään yrittäjien helpommin löydettäviksi. Business Oulu ottaa alkuvuodesta käyttöön sähköisen palvelutarjottimen tuottamilleen yrityspalveluille. Sen käyttäjiksi tulevat myös muut hallintokunnat vaiheittain.

Helmikuussa aloittaa Hallituskadulla Business-asema, jonka uskotaan lisäävän kaupungin tuottamien yrityspalveluiden saavutettavuutta ja näkyvyyttä. Aseman toimintamallissa asiakkaat tavataan kasvokkain ja selvitetään yrittäjien palveluntarve sekä tarvittavat toimet. Palveluntarjonnassa hyödynnetään sähköistä palvelutarjotinta.

Lisäksi kaupunki ottaa käyttöön keikkatoimintamallin, jossa Business Oulun ja hallintokuntien asiantuntijoista kootaan niin sanottu keikkatiimi yritysasiakkaiden tarpeisiin. Tavoite on auttaa yrityksiä, joilla voi olla useita tarpeita samanaikaisesti, kuten tontin haku, oman toiminnan kehittäminen ja rahoitus.

Kaupunki tulee vuosittain teettämään kyselyjä yritysten tyytyväisyydestä kaupungilta saamiinsa palveluihin, ja tuloksia hyödynnetään yrityspalvelujen kehittämisessä.

Business Oulun palvelulupaukseksi määritellään kaksi arkipäivää siitä, kun yhteydenotto tai palvelupyyntö yritykseltä on tullut.