Val­tuus­to­aloi­te esittää villin idean kor­keal­le ku­rot­ta­vas­ta korkean kou­lu­tuk­sen ja lii­ke-elä­män kam­puk­ses­ta Raa­tin­saa­reen

Keskustan kaupunginvaltuutettu Juha Huikari esittää valtuustoaloitteessaan kolmatta yliopisto-ammattikorkeakoulukampusta Raatinsaaren ympäristöön.

Juha Huikari (kesk.) esittää valtuustoaloitteessaan, että Raatinsaareen ja sen ympäristöön rakennettaisiin pilvenpiirtäjäkampus yliopistolle, ammattikorkealle ja liike-elämälle.
Juha Huikari (kesk.) esittää valtuustoaloitteessaan, että Raatinsaareen ja sen ympäristöön rakennettaisiin pilvenpiirtäjäkampus yliopistolle, ammattikorkealle ja liike-elämälle.
Kuva: HeliFoto

Keskustan kaupunginvaltuutettu Juha Huikari esittää valtuustoaloitteessaan kolmatta yliopisto-ammattikorkeakoulukampusta Raatinsaaren ympäristöön.

Oululainen kaupunginvaltuutettu Juha Huikari (kesk.) esittää maanantaina jättämässään valtuustoaloitteessa, että Raatinsaareen ja sen ympäristöön, Lammassaareen ja Kuusisaareen perustettaisiin eräänlainen Mini-Manhattan-projekti, joka käsittäisi muun muassa yliopiston ja ammattikorkeakoulun toimintoja

Huikari visioi, että nykyisen Kontinkankaan ja Linnanmaan kaksoiskampuksen sijasta Oulussa voisi olla kolmen kampusta, joista kolmas olisi keskustassa. Tällä kolmannella toiminnot voisivat olla sellaisia, jossa ne tuottaisivat parhaan tuloksen yliopiston ja ympäröivän kaupunkirakenteen muodostamana yhteisönä.

Niin sanottu Mini-Manhattan koostuisi yliopiston ja ammattikorkean lisäksi liike-elämän tarvitsemista tiloista, ja rakentaminen olisi korkealle taivaalle kurottavaa.

– Ouluun tarvitaan kipeästi yliopiston ja liike-elämän tarpeita palveleva keskittymä, Huikari kirjoittaa aloitteessaan.