Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Valtio tukee tur­ve­tuo­tan­to­ko­nei­den ro­mut­ta­mis­ta lähes 30 mil­joo­nal­la eurolla – ha­ke­muk­set kes­ki­te­tään Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sel­le

Arkistokuva turvetuotantoalueelta.
Arkistokuva turvetuotantoalueelta.
Kuva: Susanna Korvala

Valtioneuvosto antoi torstaina 27. tammikuuta asetuksen turvetuotantokoneiden romutustuesta.

Asetuksella tuetaan vaille käyttöä jääneiden turvetuotantoon käytettävien työkoneiden romuttamista. Tuille on osoitettu vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista yhteensä 29,1 miljoonan suuruinen määräraha. Lisäksi ely-keskukselle on myönnetty 315 000 euroa turveyrittäjien neuvontaan ja tukijärjestelmän toimeenpanoon.

Tukijärjestelmän piiriin eivät kuulu koneet ja laitteet, jotka soveltuvat turvetuotannon lisäksi muuhun käyttötarkoitukseen. Koneiden täytyy olla täysin käyttökelpoisia romutukseen viedessä. Yhdelle hakijalle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa tukea, vaikka tukikelpoisia koneita romutettaisi enemmänkin.

Tukien hakeminen on keskitetty valtakunnallisesti Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle ja hakeminen hoituu sähköisesti. Koska tuki myönnetään ja maksetaan jälkikäteen vasta romutuksen jälkeen, tarjoaa ely-keskus etukäteen neuvontaa tuen hakemiseen ja sen ehtoihin liittyen.

Tukiohjelmalla pyritään myös välillisesti auttamaan hallittua turvealan alasajoa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa. Hallitus päätti turvealan luopumispaketin toimista viime kevään puoliväliriihessä