Val­ta­tie 4:n sil­ta­työt käyn­nis­ty­vät Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan alueel­la – työmaa valmis kesällä 2021

Siltatyöt käynnistyvät maaliskuun aikana ja valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2021.

Oulun kaupunki on osallistunut Pohjantien perusparannukseen 16 miljoonalla eurolla.
Oulun kaupunki on osallistunut Pohjantien perusparannukseen 16 miljoonalla eurolla.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Väylä on tehnyt urakkasopimuksen Destia Oy:n kanssa valtatie 4:lle sijoittuvan Kiiminkijoen ylittävän sekä sen viereisten kahden sillan leventämisestä. Siltatyöt käynnistyvät maaliskuun aikana ja valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2021.

Sillat sijoittuvat Kello–Räinänperä-osuuden puoliväliin. Sopimukseen kuuluu myös muita tiesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä kyseisellä tiejaksolla. Urakan hinta on noin 5,5 miljoonaa euroa.

– Urakan toteuttamisen ansiosta liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus parantuvat. Siltoja leventämällä saamme kyseiselle paikalle 2+1-kaistaisen osuuden, kun nykyisin siinä on yksi kaista molempiin suuntiin, Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä sanoo.

Urakassa levennetään nykyiset Jokelantien (maantie 18739) ja Asemakyläntien (maantie 18742) ylittävät risteyssillat. Kiiminkijoen ylittävän Allikon sillan kansi uusitaan ja levennetään. Toimenpiteet mahdollistavat valtatien leventämisen ja ohituskaistan rakentamisen Asemakylän eritasoliittymästä Oulun suuntaan.

Myös alueen melusuojausta parannetaan rakentamalla melukaiteet siltapaikoille.

– Työt ovat käynnistyneet puuston poistolla ja valmistelevilla töillä. Tällä viikolla käynnistyvät valtatien levennystyöt Jokelantien ylittävän risteyssillan läheisyydessä ja lähiviikkoina Asemakyläntien ylittävän risteyssillan alueella. Kiiminkijoen ylittävän sillan osalta työt käynnistyvät kevättulvien jälkeen. Kannen uusimistöiden ajaksi rakennetaan nykyisen sillan viereen väliaikainen kiertotiesilta, Destia Oy:n projektijohtaja Risto Lippo kertoo.