Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Val­ta­osa ikä­tes­ta­tuis­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta on osoit­tau­tu­nut täy­si-ikäi­sek­si

Suomessa tehdään oikeushammaslääketieteellisiä tutkimuksia turvapaikanhakijoille, joiden alaikäisyyttä viranomaiset syytä tai toisesta epäilevät.

Valtaosa oikeushammaslääketieteellisillä tutkimuksilla testatuista turvapaikanhakijoista ei olekaan alaikäisiä.

Suomessa tehdään oikeushammaslääketieteellisiä tutkimuksia turvapaikanhakijoille, joiden alaikäisyyttä viranomaiset syytä tai toisesta epäilevät.

Iänmääritys tehdään myös esimerkiksi silloin, jos turvapaikanhakijan iästä esitetään useita erilaisia väitteitä tai jos hänellä ei ole henkilöpapereita lainkaan.

Oikeushammaslääkäri Vivian Visnapuun mukaan viime vuonna tehdyissä tutkimuksissa 70 prosenttia tutkituista olikin täysi-ikäisiä. Täysi-ikäiseksi osoittautuvien testattujen turvapaikanhakijoiden prosenttiosuus on hänen mukaansa noussut.

Turvapaikanhakijoiden iänmääritykset ovat lisääntyneet huomattavasti. Turvapaikanhakijoille on tänä vuonna tehty jo noin sata oikeushammaslääketieteellistä iänmääritystä, kun niitä koko viime vuoden aikana tehtiin 156. Määrä on moninkertaistunut parissa vuodessa.

Iänmäärityksessä oikeushammaslääkärit antavat lausunnon siitä, onko turvapaikanhakija alaikäinen vai ei. Alaikäisyydellä on merkitystä muun muassa siihen, millaisia palveluita hänelle annetaan.

”Tiedän tapauksen, jossa poliisit hakivat turvapaikanhakijan pois koulusta kesken koulupäivän tulosten selvittyä”, Visnapuu kuvailee.

Turvapaikanhakijoiden iän määrityksen lisäksi hammastutkimuksia hyödynnetään muun muassa suuronnettomuuksissa kuolleiden vainajien tutkimiseen. Niiden avulla voidaan selvittää myös se, onko kuolleena löydetty vauva syntynyt elossa ja jos on, minkä ikäisenä hän on kuollut.

Menetelmän avulla selvitettiin, että Oulun Heinäpäästä kesällä 2014 kuolleina löytyneet viisi vauvaa olivat eläneet 1–4 vuorokautta. Vauvojen äiti, viidestä murhasta ja viidestä hautarauhan rikkomisesta syytetty oululaisnainen on väittänyt luulleensa, että hän synnytti kuolleita lapsia.

Nainen vaatii hovioikeutta muuttamaan hänen käräjäoikeudelta saamaansa elinkautista vankeustuomiota. Hovioikeudenkäynti jatkuu torstaina.

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomesta haki turvapaikkaa vuonna 2015 kaikkiaan 3024 alaikäistä. Oikeushammaslääketieteellisiin tutkimuksiin lähetettävien määrä on siten vain hyvin pieni osa kaikista maahan saapuvista alaikäisistä turvapaikanhakijoista.

Juttua täydennetty ja oikaistu kello 13.23 Maahanmuuttoviraston tiedoilla ja oikaistu jutun alkua sekä otsikointia. Jutun otsikossa luki aikaisemmin, että ”Valtaosa alaikäisiksi luulluista turvapaikanhakijoista ei olekaan alaikäisiä” ja jutun alussa luki, että ”valtaosa alaikäisiksi luulluista turvapaikanhakijoista ei olekaan alaikäisiä”. Ilmaisut antoivat harhaanjohtavan kuvan.