Valoton te­le­mas­to voi olla riski len­to­lii­ken­teel­le, mutta mihin pi­meäs­tä mas­tos­ta voi il­moit­taa? – "Pel­käs­tään valojen varassa ei nyt olla"

Kärsämäellä Nelostien varressa lähellä Pyhäjärven rajaa oleva telemasto on ollut ilman lentovaloja syksystä lähtien.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylitarkastaja Heikki Silpolan mukaan pimeistä telemastoista tulisi ilmoittaa Traficomiin, lähimmälle lentoasemalle tai lennonvarmistuspalveluja tarjoavalle ANS Finlandille. Kuvan masto ei liity tapaukseen.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylitarkastaja Heikki Silpolan mukaan pimeistä telemastoista tulisi ilmoittaa Traficomiin, lähimmälle lentoasemalle tai lennonvarmistuspalveluja tarjoavalle ANS Finlandille. Kuvan masto ei liity tapaukseen.
Kuva: Sari Junnonaho

Kärsämäellä Nelostien varressa lähellä Pyhäjärven rajaa oleva telemasto on ollut ilman lentovaloja syksystä lähtien.

Mihin valottomasta mastosta voi ilmoittaa, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylitarkastaja Heikki Silpola?

– Siitä voi ilmoittaa joko tänne Traficomiin, lähimmälle lentoasemalle tai lennonvarmistuspalveluja tarjoavalle Air Navigation Services Finland Oy:lle (ANS Finland).

Kuinka paljon näitä ilmoituksia tulee?

– Näitä tapauksia tulee melkein muutaman viikon välein. Usein juuri tällaiseen pimeään aikaan havaitaan maston menneen pimeäksi. Yleensä meille tulee ilmoituksia lentäjiltä ja paikallisilta asukkailta.

Mitä sitten tapahtuu?

– Kun meille tulee tieto pimeästä mastosta, me ensiksi selvitämme maston omistajan tiedot ja pyydämme maston omistajan tarkastamaan tilanteen siellä mastossa. Jos lentoestevalot ovat vaatimuksena, pyydämme laittamaan ne kuntoon. Uudemmissa mastoissa saattaa olla vikavalvontaa, joka automaattisesti havaitsee, jos valot ovat rikki, mutta suurin osa mastoista on sellaisia, joissa vikavalvontaa ei ole.

Mitä vaaraa pimeästä mastosta voi olla?

– Vaaraa on matalalla lentäville ilma-aluksille. Normaalisti lentokoneet ja helikopterit lentävät sen verran korkealla, että ne yleensä lentävät yli. Sitten on hyvin korkeita mastoja tai tuulivoimaloita, jotka saattavat nousta yli minimilentokorkeuden. Pelastushelikoptereilla ja Puolustusvoiman helikoptereilla voi olla matalalentoja, joissa on mahdollista törmätä tällaisiin esteisiin.

– Mutta pelkästään valojen varassa ei nyt olla, vaan jokainen masto on myös estetietokannassa eli se on sekä ilmailukartoissa että sähköisissä lennonvalmisteluohjelmissa. Esteet ovat tiedossa, mutta myös visuaalinen havainto on hyvin tärkeä. Sen vuoksi toimimme mahdollisimman nopeasti, kun ilmoituksia tulee.

Kenen on vastuu?

– Lentoesteluvassa määritellään valovaatimukset. Lentoesteluvan omistaja vastaa silloin, jos jotain sattuu, kun valot ovat pimeänä.

Kuinka korkeaan maastoon lentoestevalot tarvitaan?

– Kymmenen kilometrin säteellä lentoasemasta raja on 45 ja muualla 70 metriä, jolloin esimerkiksi mastoissa ja tuulivoimaloissa täytyy olla lentoestevalot.