Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Väitös: Ky­lä­kou­lut ar­vok­kai­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä

Maaseudun pienet kyläkoulut ovat arvokkaita kasvu- ja oppimisympäristöjä. Kasvatustieteen maisteri Risto Kilpeläisen väitöstutkimus osoittaa, että kyläkoulujen parasta antia on eri ikäisten lasten opettaminen samassa luokassa. Tämä koulii lapsia toimimaan yhdessä ja hyväksymään erilaisuutta.

Väitös: Kyläkoulut arvokkaita oppimisympäristöjä
Väitös: Kyläkoulut arvokkaita oppimisympäristöjä

Maaseudun pienet kyläkoulut ovat arvokkaita kasvu- ja oppimisympäristöjä. Kasvatustieteen maisteri Risto Kilpeläisen väitöstutkimus osoittaa, että kyläkoulujen parasta antia on eri ikäisten lasten opettaminen samassa luokassa. Tämä koulii lapsia toimimaan yhdessä ja hyväksymään erilaisuutta.

Kyläkoulun valtteihin kuuluu myös turvallinen ilmapiiri ja se, että kaikki tuntevat toisensa. Tutkimuksen mukaan oppilaiden välistä kiusaamista ja häiriökäyttäytymistä esiintyy vain vähän. Pieni koulu on tiiviissä yhteistyössä kodin ja kyläyhteisön kanssa.

Kilpeläinen uskoo, että pienillä kouluilla voisi olla suurikin merkitys tulevaisuuden koulusuunnittelussa. Hän pelkää, että yhä suuremmiksi muuttuvissa kouluyksiköissä lapsille ei pystytä takaamaan hyviä oppimismahdollisuuksia.

Kyläkouluja koskeva tutkimus perustuu opettajien käytännön kokemuksiin.