Pääkirjoitus

Väestönkasvu saatava kuriin

YK:n johtaman tutkijaryhmän tuore tilasto maailman väestönkasvusta ja sen kehityksestä on tyrmäävää luettavaa. Jos ennuste pitää paikkansa, maailman väkiluku nousee nykyisestä 7,3 miljardista 12 miljardin tuntumaan tällä vuosisadalla.

YK:n johtaman tutkijaryhmän tuore tilasto maailman väestönkasvusta ja sen kehityksestä on tyrmäävää luettavaa. Jos ennuste pitää paikkansa, maailman väkiluku nousee nykyisestä 7,3 miljardista 12 miljardin tuntumaan tällä vuosisadalla.

Erityisen voimakasta väestönlisäys on eräissä Afrikan maissa. Maanosassa asuu nyt noin miljardi ihmistä, mutta kasvuennusteen mukaan määrä kohoaa yli neljään miljardiin.

Näin mittava väkimäärän lisäys tulee aiheuttamaan melkoista päänvaivaa Euroopassa, sillä sen odotetaan johtavan siirtolaisvirtojen kasvuun. Jo nyt useat Euroopan maat ovat ihmeissään, mitä tehdä Afrikasta sotia, valtataisteluita ja köyhyyttä pakeneville.


Väestönkasvu on hidastunut siitä, mitä se oli menneinä vuosikymmeninä. Silti lisääntyminen on
liian voimakasta maapallon sietokykyyn suhteutettuna. Väestömäärä kasvaa sekä syntyvyyden lisääntymisen että elintason nousun seurauksena.

Väestönkehitys tapahtuu eri tahdissa eri puolilla maailmaa. Teollistuneissa maissa syntyvyys alkoi hidastua jo 1950-luvulla, mutta osassa alikehittyneitä maita se jatkaa kasvuaan edelleen.

Afrikassa naiset synnyttävät keskimäärin 4,7 lasta. Nigerissä luku on korkein: 7,6 lasta naista kohti. Vastaavasti useimmissa Euroopan maissa Suomi mukaan lukien nainen synnyttää keskimäärin alle kaksi lasta.

Maailman väkirikkain valtio on Kiina 1,4 miljardilla asukkaallaan. Kiina on esimerkki maasta, joka on onnistunut hillitsemään väestönkasvua. Tosin yhden lapsen politiikan nimellä kulkeva syntyvyyden säännöstely on aiheuttanut kritiikkiä. Samalla väestön sukupuolirakenne on vinoutunut.

Intia on 1,3 miljardilla asukkaallaan maailman toiseksi väkirikkain valtio. Se on kovaa vauhtia ajamassa Kiinan ohi asukasluvussa.

Vaikka syntyvyys naista kohti on laskenut maailman mitassa, se ei ole pudonnut niin paljon, että väestönkasvu pysähtyisi. Tätä selittää toisaalta ihmisten eliniän pidentyminen.

Ihmismäärän kasvu aiheuttaa monia ongelmia. Ravintoa ei yksinkertaisesti riitä kaikille, mikä tulee ajamaan suuret määrät ihmisiä köyhyyteen ja kurjuuteen. Ympäristö ei kestä tällaista väestönkasvua. Pula elintilasta ja puhtaasta vedestä koskettaa entistä useampia.


Jos maapallo halutaan jättää jotakuinkin siedettäväksi asua ja elää vielä seuraaville ja sitä seuraaville sukupolville, väestönkasvu on saatava kuriin.

Nykymenolla eväät syödään ihmiskunnan historian pituus huomioiden liian nopeasti. Vaikka tiede kehittää koko ajan uusia keinoja selviytyä, maapallon sietokyvyllä on rajansa.

Kehitys teollistuneissa maissa osoittaa, että väestönkasvua voidaan hillitä ilman Kiinan käyttämää pakkoa. Tehokkaimpia keinoja ovat syntyvyyden säännöstely ehkäisymenetelmien tunnetuksi tekemisen ja saatavuuden parantamisen avulla sekä naisten koulutuksen lisääminen ja itsemääräämisoikeuden parantaminen.